2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor

Obiective:

 • cresterea gradului de acoperire a populatiei care beneficiaza de colectarea deseurilor municipale si de serviciile de management de calitate corespunzatoare si la tarife acceptabile
 • reducerea cantitatii de deseuri depozitate
 • cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate
 • infiintarea unor structuri eficiente de management al deseurilor
 • reducerea numarului de situri contaminate istoric

Beneficiari eligibili:

 • Consiliul Judetean, care detine rolul principal in managementul si implementarea proiectelor aprobate in cadrul POS Mediu (autoritatile locale).

Investitii eligibile:

 • Elaborarea unui Master Plan care are drept scop stabilirea si prioritizarea nevoilor si investitiilor pentru a realiza deplina conformare cu directivele relevante ale CE. Acesta trebuie sa contina urmatoarele:
 • planurile de dezvoltare urbana si regionala, precum si date socio-economice cu privire la zona proiectului
 • situatia actuala in sistemele de gestionare a deseurilor si estimarea costurilor
 • propuneri de parametri fundamentali de proiectare pentru o perioada de 30 de ani
 • modelul macrosuportabilitatii pentru o perioada de proiectare de 30 de ani
 • analiza de optiuni pentru managementul integrat in domeniul deseurilor la nivel judetean/regional
 • stabilirea prioritatilor de investitii in vederea includerii in prima etapa a Master Planului
 • concluzii privind pre-fezabilitatea proiectului

Alocare financiara:

Valoarea maxima a finantarii acordate este de aproximativ 90%,din valoarea totala a costurilor eligibile.