Operatiunea 1.3.1. Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international – poli de competitivitate

Beneficiari eligibili:

  • microintreprinderi si IMM-uri
  • asocierile fara personalitate juridica (parteneriate) formate din cel putin 2 membri ai polului,  dintre care obligatoriu o intreprindere
  • polul de competitivitate, atunci cand acesta este constituit ca persoana juridica

Investitii eligibile:

  • consultanta
  • participarea IMM-urilor la targuri
  • activitati de cercetare si dezvoltare
  • studii tehnice de fezabilitate
  • ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente drepturilor de proprietate industriala
  • ajutoare pentru intreprinderi nou-create inovatoare
  • servicii de consultanta in domeniul inovarii si serviciile de sprijinire a inovarii

Alocare financiara :
Valoarea asistentei financiare nerambursabila este cuprinsa intre 16.800.000 lei si 84.000.000 lei, reprezentand minimum 50% din valoarea totala a asistentei financiare nerambursabile