Operatiunea 2.2.3. Dezvoltarea unor retele de centre pentru Cercetare-Dezvoltare, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)

Obiective:

 

 • cresterea implicarii cercetatorilor romani in retelele internationale de cercetare specializate, de tip GRIP, cu implicatii importante in dezvoltarea viitoare a stiintei si tehnologiei
 • cresterea capacitatii retelei de cercetare si educatie RoEduNet, spre a se apropria de standardele retelei GEANT

 

Beneficiari eligibili:

 

 • institutii de invatamant superior de drept public acreditate, sau structuri ale acestora, inclusiv spitale clinice si universitare
 • institutii de cercetare-dezvoltare de drept public:

 

- institute nationale de cercetare-dezvoltare

 

- institute, centre sau statiuni de cercetare ale Academiei Romane si de CD ale academiilor de ramura

 

- institute, centre sau statiuni de C-D organizate ca institutii publice

 

- centre internationale de C-D infiintate in baza unor acorduri internationale.

 

 

Tipuri de proiecte finantate:

 

 • proiecte pentru constituirea unor centre de resurse GRID
 • proiecte pentru modernizarea retelei RoEduNet

 

Investitii eligibile:

 

 • achizitia de echipamente IT
 • achizitia de aplicatii informatice si licente
 • modernizarea cladirilor si spatiilor pentru asigurarea conditiilor necesare functionarii optime a echipamentelor achizitionate
 • realizarea de aplicatii informatice necesare pentru administrarea si functionarea centrelor de resurse GRID
 • achizitia de servicii de asistenta tehnica de specialitate
 • activitati de diseminare a rezultatelor proiectelor
 • activitati de informare si publicitate privind proiectul
 • management de proiect

 

Alocare financiara:
Valoarea asistentei nerambursabile este de maximum 2.000.000 lei, intr-un procent de 100% din totalul costurilor eligibile.