DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTARTIVE

AXA 2 -Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

Obiectivul general al axei de finantare esteimbunatatirea calitatii si a eficientei serviciilor furnizate de catre administratia publica (centrala si locala).