DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

AXA 1 - Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economnice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Are in vedere nevoia de modernizare si o mai buna adaptare, atat a educatiei si formarii profesionale initiale, cat si a formarii profesionale continue, la nevoile pietei muncii. In cadrul acestei axe prioritare, se urmareste cresterea coerentei intre sistemele de educatie, formare profesionala initiala si formarea profesionala continua, precum si intre diferite contexte de invatare.