DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

AXA 2 - Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

La nivel national, are in vedere asigurarea accesului egal al tuturor persoanelor la procesul de invatare si formarea acelor competente si abilitati necesare integrarii durabile pe piata muncii.

Diminuarea fenomenului de parasire timpurie a scolii si sprijinul acordat pentru cresterea accesului si a participarii la formarea profesionala continua vor avea o contributie importanta la promovarea invatarii si a muncii pe tot parcursul vietii, sprijinind in acest fel integrarea pe piata muncii si ocuparea.