DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

AXA 3 – Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

Obiectivul general al acestei axe este acela de apromova cultura antreprenoriala, flexicuritatii si adaptabilitatii prin sprijinirea fortei de munca si a intreprinderilor competente, pregatite si adaptabile.