DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

AXA 5 – Promovarea masurilor active de ocupare

Axa prioritara are ca scop cresterea capacitatii de ocupare si a adaptabilitatii, consolidarea antreprenoriatului si promovarea incluziunii sociale si a egalitatii de sanse. Aceasta propune o abordare la nivel regional, avand in vedere existenta anumitor disparitati intre regiuni referitoare la rata de ocupare a fortei de munca, rata somajului, participare la formare profesionala continua, cultura antreprenoriala etc.