DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

AXA 6 – Promovarea incluziunii sociale

Axa prioritara priveste cresterea capacitatii de ocupare si a adaptabilitatii, consolidarea antreprenoriatului si promovarea incluziunii sociale si a egalitatii de sanse.

Obiectivul general al acestei axe este reprezentat de facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si promovarea unei societati inclusive si coezive in scopul asigurarii bunastarii tuturor cetatenilor.