CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

Programul se adreseaza in primul rand IMM-urilor, atat datorita potentialului lor inovativ si adaptabilitatii, la cerintele pietei, cat si datorita necesitatii ca acestea sa poata surmonta obstacolele si constrangerile carora trebuie sa le faca fata in competitia largita.

Obiectivul general al Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE), este reprezentat de cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti, in conformitate cu principiile unei dezvoltari durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE. Tinta este o crestere medie anuala a PIB per persoana ocupata cu cca. 5,5%, ceea ce va permite Romaniei, ca pana in 2015, sa atinga un nivel de aproximativ 55% din productivitatea medie a UE.

Obiectivele specifice:

 • Consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv romanesc in conformitate cu cerintele de mediu – Axa prioritara 1
 • Constituirea unui mediu favorabil pentru o dezvoltare durabila a intreprinderilor – Axa prioritara 1
 • Cresterea capacitatii C&D, stimularea cooperarii intre institutiile de CDI si intreprinderi si cresterea accesului intreprinderilor la CDI – Axa prioritara 2
 • Valorificarea potentialului TIC si aplicarea acestuia in sectorul public (administratie) si cel privat (cetateni, intreprinderi) – Axa prioritara 3
 • Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice – Axa prioritara 4

AXA PRIORITARA 4 – Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice

Obiective:

 • cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii acesteia, in contextul combaterii schimbarilor climatice
 •  mentinerea capacitatii de productie – construirea de noi capacitati pentru productia energiei electrice/termice, bazate pe resursele regenerabile de energie
 • imbunatatirea parametrilor de calitate ai retelei de transport si distributie – scopul este reprezentat de modernizarea, reabilitarea si extinderea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului si a retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, care in prezent au pierderi importante
 • imbunatatirea eficientei energetice la consumatorul final – se adreseaza atat consumatorilor casnici, cat si celor industriali

4.3. Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie
Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationate de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene

Obiectiv:

 • intarirea securitatii furnizarii energiei in refiune.

Beneficiari eligibili:

 • din domeniul energiei electrice – operatori de transport si de sistem, definiti conform Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • din domeniul gazelor naturale – operatori de transport (transportatori), definiti conform Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Investitii eligibile:

 • realizarea capacitatilor de interconexiune energie electrica / conductelor de interconectare gaze naturale, in scopul conectarii la retelele de transport energie al tarilor vecine
 • implementarea de sisteme de supraveghere-control si achizitie de date (SCADA) aferete capacitatilor de interconexiune / conductelor de interconectare
 • achizitionarea si amenajarea terenului pentru echipamentele / instalatiile proiectului
 • realizarea de constructii si instalatii aferente constructiilor

Alocare financiara:
Intensitatea masurii de sprijin acordate (rata de cofinantare) nu poate depasi:

 • 40% din totalul cheltuielilor eligibile in regiunea Bucuresti – Ilfov;
 • 50% din totalul cheltuielilor eligibile, in celelalte 7 regiuni.