6.1.2. Economie sociala si solidaritate

Obiective:

 • dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea si promovarea unor activitati si servicii generatoare de profit / venit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune sociala sa se integreze sau reintegreze pe piata muncii
 • promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca la nivel regional si local
 • consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si a stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin infiintarea parteneriatelor public / private in domeniul economiei sociale
 • consolidarea capacitatii structurilor din economia sociala, precum si incurajarea cooperarii intre organizatii

Beneficiari eligibili:

 • ONG-uri;
 • cooperative de credit, de consum si de productie;
 • institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala;
 • MMFPS si structuri/agentii coordonate/subordonate acestuia;
 • Ministerul Culturii si Cultelor si institutii/agentii/organizatii subordonate/coordonate de acesta;
 • Agentia Nationala Antidrog;
 • Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane;
 • agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale;
 • Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate;
 • membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
 • organizatii sindicale;
 • patronate;
 • culte si asociatii religioase;
 • furnizori de FPC autorizati;
 • furnizori de servicii sociale;
 • furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, publici si privati, acreditati;
 • intreprinderi implicate in economia sociala;
 • autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);
 • institute de cercetare;
 • universitati acreditate, publice si private

Investitii eligibile:

 • furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare si consiliere profesionala, asistenta, mentorat, tutorat, orientare profesionala, consiliere psihologica, consiliere psihiatrica, medierea locurilor de munca
 • servicii de integrare la locul de munca, ocupare temporara sau formare la locul de munca, crearea unor locuri de munca permanente pentru persoanele dezavantajate pe piata muncii si ateliere protejate
 • dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate
 • activitati de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze structuri ale economiei sociale si sa beneficieze de oportunitatile nou create
 • dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri, pentru dezvoltarea si sustinerea structurilor economiei sociale, organizatiilor si cooperativelor sociale nou create
 • infiintarea si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale
 • dezvoltarea si implementarea programelor de formare pentru formatorii din econoia sociala, care se finalizeaza cu certificate recunoscute la nivel national
 • dezvoltarea si furnizarea programelor de formare pentru managerii intreprinderilor sociale si pentru specialistii implicati in economia sociala, in vederea dezvoltarii cunostintelor si competentelor necesare, cum ar fi planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, marketing si vanzari, management financiar etc., care se finalizeaza cu certificate recunoscute la nivel national
 • formarea profesionala a personalului furnizorilor de servicii sociale, care se finalizeaza cu certificate recunoscute la nivel national
 • dezvoltarea si implementarea activitatilor specifice si personalizate dedicate integrarii sociale a imigrantilor, inclusiv cursuri de limba romana, aspecte legislative etc.
 • dezvoltarea si implementarea activitatilor specifice si personalizate dedicate integrarii sociale a imigrantilor, inclusiv cursuri de limba romana, aspecte legislative etc.
 • initiative care sa conduca la diminuarea lipsei de incredere si a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile si la combaterea si prevenirea infractionalitatii, prin promovarea activitatilor artistice si culturale, protectia mediului, conservarea patrimoniului cultural si a traditiilor
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale pentru dezvoltarea economiei sociale
 • cercetari, studii si analize, seminarii, conferinte, grupuri de lucru, publicatii in domeniul economiei sociale, incluzand aspecte juridice, de reglementare si ale politicilor publice, noi idei de afaceri si abilitati necesare in economia sociala
 • activitati de cercetare si promovare a unor masuri adecvate in ceea ce priveste nevoile persoanelor supuse riscului de excluziune sociale sau excluse social si ale comunitatilor defavorizate
 • activitati care sa conduca la promovarea responsabilizarii si implicarii comunitatilor in procesul incluziunii sociale in vederea consolidarii capacitatii comunitatii de furnizare a suportului social, revitalizarii vecinitatii si protectiei mediului, mobilizarii grupurilor dezavantajate
 • infiintarea si dezvoltarea retelelor, organizatiilor tip “umbrela” si centrelor de resurse pentru structurile economiei sociale
 • dezvoltarea serviciilor, precum servicii de informare, formare profesionala, consiliere etc. in sprijinul managerilor si intreprinderilor economiei sociale
 • campanii de promovare a unui stil de viata sanatos, prevenirea riscurilor de imbolnavire, constientizarea necesitatii controalelor medicale regulate
 • activitati de marketing, precum organizarea de targuri si expozitii, realizarea cercetarilor de piata
 • evenimente de informare si promovare la nivel national, regional si local privind aspecte ale economiei sociale
 • promovarea si dezvoltarea activitatilor in parteneriat, intre organizatii orientate spre profit si organizatii non profit in vederea dezvoltarii economiei sociale
 • schimbul de bune practici in domeniul incluziunii sociale si economiei sociale, intre actori regionali / locali, nationali si transnationali din domeniul economiei sociale
 • dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala care sa includa aspecte privind egalitatea de sanse si de gen, nediscriminare si acceptarea diversitatii, dezvoltare durabila si protectia mediului
 • dezvoltarea standardelor de calitate a serviciilor de integrare pe piata muncii asigurate de furnizorii de servicii sociale
 • dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor comunitare care stimuleaza implicarea in viata comunitatii a persoanelor excluse social
 • acreditarea / autorizarea programelor de formare / educatie destinate persoanelor din categoriile de grupuri tinta

Alocare financiara:

Valoarea totala a unui proiect poate fi cuprinsa intre :
echivalentul in lei a minimum 50.000 euro si maximum 499.999 euro
Alocarea financiara orientativa reprezinta:

 • 100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora;
 • 82,65% pentru persoane juridice de drept privat cu/fara scop patrimonial,

iar contributia publica nationala la finantarea acordata reprezinta:

 • 0% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora;
 • 17,35% pentru persoane juridice de drept privat cu/fara scop patrimonial. Proiectele strategicefinantate prin POSDRU, sunt proiecte implementate la nivel national, multi-regional sau sectorial.

Valoarea contributiei solicitantului este de :

 • 17,35% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora;
 • 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial;
 • 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.

Durata de implementare trebuie sa fie cuprinsa intre minimum 6 luni si maximum 18 luni.