1.3.2. Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare manageriala a personalului cu functii de conducere din administratia public

Obiectiv:

 • sprijinirea imbunatatirilor de structura si proces care sa contribuie la eficacitatea organizationala.

Beneficiari eligibili:

 • institutii de invatamant superior, din Romania, care sunt acreditate in cadrul domeniului de licenta “stiinte administrative” si pot organiza programe de studii universitare si postuniversitare.

Parteneri eligibili:

 • alte institutii de invatamant superior care sunt acreditate in cadrul domeniului de licenta “stiinte administrative” si pot organiza programe de studii universitare si postuniversitare
 • organizatii non-guvernamentale cu activitate relevanta in domeniul administratiei publice
 • autoritati ale administratiei publice locale
 • ministere
 • agentii
 • structurile asociative ale autoritatilor publice locala
 • asociatiile de dezvoltare intercomunitara

Investitii eligibile:

 • consultanta si studii pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea si/sau implementarea unor programe universitare si postuniversitare de dezvoltare manageriala a personalului cu functii de conducere din administratia publica
 • vizite de studiu / schimburi de experienta cu institutii similare
 • selectia de participanti
 • crearea de cursuri
 • formarea profesorilor in cicluri scurte
 • reuniuni de coordonare intre partenerii din contract
 • editarea de cursuri, constituirea bazei de documentare
 • elemente de informare si comunicare

Alocare financiara:

Valoarea totala a proiectului poate fi de minimum 360.000 lei, iar intensitatea ajutorului nerambursabil este de maximum 98% din totalul cheltuielilor eligibile.