1.1. Extinderea/modernizarea sistemelor de apa/apa uzata

Obiective:

 • constructia / modernizarea surselor de apa in vederea potabilizarii
 • constructia / reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile
 • extinderea / reabilitarea retelelor de distributie a apei potabile si a sistemelor de canalizare
 • constructia / reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate
 • constructia / reabilitarea facilitatilor de epurare a namolurilor
 • contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor etc.
 • asistent tehnica pentru pregatirea proiectelor, management si publicitate, imbunatatirea guvernarii institutionale

Beneficiari eligibili: Operatorul Regional care detine rolul principal in managementul si implementarea proiectelor aprobate in cadrul POS Mediu

Investitii eligibile – realizarea unui Master Plan care sa cuprinda date privind:

 • planurile de dezvoltare urbana si regionala, precum si date socio-economice cu privire la zona vizata
 • situatia actuala in sistemele de alimentare cu apa si canalizare, nevoia de reabilitare si eliminarea costurilor
 • propuneri de parametri fundamentali de proiectare pentru o perioada de 30 de ani
 • modelul macro-suportabilitatii pentru o perioada de proiectare de 30 de ani
 • analiza de optiuni pentru servicii integrate in domeniul apei si apelor uzate la nivel judetean/regional
 • stabilirea prioritatilor de investitii in vederea includerii in prima etapa a Master Planului
 • concluzii preliminare privind situatia juridica si disponibilitatea terenurilor aferente investitiilor prioritare
 • concluzii privind pre-fezabilitatea proiectului

Alocare financiara:
Valoarea cofinantarii poate ajunge panala 88,16%, din valoarea totala a proiectului