Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii – 2014

 

Symbolique 2006

Beneficiari eligibili: microintreprinderi, persoane fizice autorizate sau intreprinderi individuale, care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • au cel mult 3 ani de la inregistrarea la Registrul Comertului la data inscrierii in Program
 • cel putin unul dintre asociati sa fie femeie si sa detina peste 50% din partile sociale ale societatii
 • codul CAEN pentru care se solicita finantare este eligibil si autorizat la momentul inscrierii
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile:

Investitiile eligibile:

 • achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru – inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita finantare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente si automate muzicale
 • investitii in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii, software pentru comertul on-line, software necesar desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare
 • achizitionare de bunuri precum: mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
 • achizitionarea de echipamente IT, tehnica de calcul, dar nu mai mult decat numarul total de angajati dupa implementarea proiectului
 • mijloace de transport marfa, in stricta legatura cu activitatea pe care s-a accesat programul
 • realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate
 • promovare on-line a activitatilor, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare
 • consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program
 • cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul / administratorul societati aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala
 • achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie

Valoarea fondurilor nerambursabile:
Valoarea alocatiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate, dar nu mai mult de 41.500,00 lei / beneficiar.

Acte necesare:

 • certificat constatator in original, emis de Oficiul Registrului Comertului
 • declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria microintreprinderilor pentru anul fiscal 2013
 • certificat de atestare fiscala ANAF care sa ateste lipsa datoriilor, atat pentru sediul social cat si pentru toate punctele de lucru care au cod unic de inregistrare fiscala
 • certificat de atestare fiscala DITL care sa ateste lipsa datoriilor, atat pentru sediul social cat si pentru toate punctele de lucru (indiferent daca au sau nu cod unic de inregistrare fiscala
 • declaratia de impunere a venitului realizat in anul fiscal anterior, in original sau copie legalizata, in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent (inclusiv intreprinderile individuale)
 • registrul de incasari si plati si decizia de impunere pentru anul fiscal anterior (daca este cazul)
 • impunernicirea semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii solicitante, in cazul in care o alta persoana decat aceasta semneaza planul de afaceri
 • declaratia pe propria raspundere privind ajutoarele de stat si ajutoarele de minimis
 • situatiile financiare ale solicitantului la 31 decembrie 2013 (bilant si balanta) sau ultima balanta de verificare (pentru societatile infiintate in anul 2014 – daca este cazul)
 • copia certificata CI a reprezentantului legal / imputernicitului

Doriti consultanta personalizata, va sta la dispozitie o echipa de profesionisiti.