4.2.2. Fii activ pe piata muncii!

Obiectiv:
Cresterea nivelului de competente profesionale ale personalului propriu Serviciului Public de Ocupare.

Beneficiari eligibili:

 • Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM)
 • unitatile cu personalitate juridica din subordinea ANOFM

Investitii eligibile:

 • imbunatatirea sistemului de formare profesionala a personalului SPO, in special prin activitati de diagnosticare a necesarului de pregatirea, dezvoltarea si implementarea planurilor si programelor de formare profesionala
 • realizarea studiilor si analizelor pentru colectarea informatiilor privind cererea de competente si nevoile specifice de formare profesionala a personalului propriu SPO
 • dezvoltarea, implementarea si monitorizarea strategiei de formare profesionala continua a personalului SPO si a programelor de formare
 • imbunatatirea capacitatii centrelor proprii de formare profesionala in vederea furnizarii serviciilor profesionale de formare pentru personalul SPO
 • promovarea schimbului de experienta si bunelor practici privind sistemul de formare profesionala SPO
 • activitati de calificare, recalificare, specializare si perfectionare pentru asigurarea calitatii serviciilor de ocupare oferite
 • organizarea cursurilor de formare profesionala pentru personalul SPO implicat in furnizarea serviciilor de ocupare, in domenii precum:

a.    tehnici si instrumente pentru furnizarea serviciilor de consiliere profesionala si mediere
b.    tehnici personalizate si servicii de ocupare individualizate, inclusiv consiliere personalizata
c.    consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri
d.    tehnici de comunicare personalizate in functie de speficitatea grupurilor tinta
e.    management organizational, management de proiect
f.    sisteme informatice si utilizarea TIC
g.    prognoze ale pietei muncii

 • specializare si perfectionare in vederea imbunatatirii competentelor personale si profesionale ale personalului SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare personalizate si specializate pentru persoane cu dificultati de integrare / reintegrare pe piata muncii
 • formare specifica pentru implementarea noilor forme de organizare si management
 • dezvoltarea si imbunatatirea competentelor angajatilor SPO in utilizarea si implementarea instrumentelor de monitorizare a masurilor active de ocupare
 • formarea profesionala continua a personalului SPO prin utilizarea diferitelor forme si metode, precum conferinte, seminarii, grupuri de lucru, formare la locul de munca, e-learning etc.
 • activitati precum vizite de studiu, schimb de experienta si de bune practici, dezvoltarea retelelor si parteneriatelor care vizeaza cresterea competentelor pentu furnizarea serviciilor de ocupare
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale in vederea imbunatatirii competentelor sociale si profesionale pentru furnizarea serviciilor de ocupare eficiente si calitative si a strategiei de formare profesionala continua a personalului SPO

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului poatefi cuprinsa intre minimum 185.000 lei si maximum 1.849.999 lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 2 ani.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de 25% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.