2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa – Firme de exercitiu pentru elevi

Beneficiari eligibili:

 1. Pentru proiecte la nivel multi-regional dedicate tuturor elevilor in invatamantul secundar (ISCED 3) (depunerea unei cereri de finantare se va realiza obligatoriu in parteneriat):
  1. Unitati de invatamant secundar (ISCED 3) din sistemul national de invatamant
  2. Angajatori
  3. Asociatii profesionale
  4. Camere de comert si industrie
  5. Organizatii sindicale si organizatii patronale
  6. ONG-uri
  7. Structuri / agentii / organisme relevante, subordonate MEN
  8. Institutii si organizatii membre ale consortiilor si parteneriatelor regionale si locale in domeniile ocuparii, educatiei si formarii profesionale
  9. Furnizori publici si privati de orientare si consiliere profesionala
 2. Pentru proiectul national – solicitant Ministerul Educatiei Nationale si se va realiza obligatoriu in parteneriat cu parteneri din urmatoarele categorii:
  1. Unitati de invatamant secundar (ISCED 3) din sistemul national de invatamant
  2. Angajatori
  3. Asociatii profesionale
  4. Camere de comert si industrie
  5. Organizatii sindicale si organizatii patronale
  6. ONG-uri
  7. Structuri / agentii / organisme relevante, subordonate MEN
  8. Institutii si organizatii membre ale consortiilor si parteneriatelor regionale si locale in domeniile ocuparii, educatiei si formarii profesionale
  9. Furnizori publici si privati de orientare si consiliere profesionala

Obiectivul operational: cresterea gradului de ocupare pentru absolventii si viitorii absolventi de invatamant secundar si tertiar si pentru ucenici, precum si cresterea adaptabilitatii acestora la cerintele primului lor loc de munca relevanta

Operatiunea orientativa: dezvoltarea actiunilor inovatoare in vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa

Activitati eligibile:

 1. Pentru proiecte la nivel multi-regional dedicate tuturor elevilor in invatamantul secundar (ISCED 3)
  • Sprijinirea dezvoltarii parteneriatelor in vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa
  • Sprijin pentru organizarea si functionarea (derularea tranzactiilor interne si/sau internationale) firmelor de exercitiu
  • Sprijin pentru organizarea targurilor si a altor evenimente dedicate firmelor de exercitiu
  • Sprijin pentru elevi in vederea participarii acestora la activitatile firmelor de exercitiu organizate la nivel local, regional, national si european
  • Campanii de constientizare a opiniei publice in vederea sprijinirii tranzitiei de la scoala la viata activa
  • Organizarea si furnizarea serviciilor de orientare si consiliere profesionala, inclusiv construirea de instrumente (baterii de teste / chestionare de interese / aptitudini etc.) utile pentru consilierea carierei
  • Activitati inovatoare, interregionale si transnationale privind facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa
 2. Pentru proiectul national – solicitant Ministerul Educatiei Nationale
  • Sprijinirea dezvoltarii parteneriatelor in vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa
  • Sprijin pentru organizarea targurilor si a altor evenimente dedicate firmelor de exercitiu, respectiv:

-    Competitia nationala Business Plan (faza judeteana, regionala si nationala)

-    Organizare tabara antreprenoriala pentru castigatorii din faza nationala a competitiei Business Plan

-    Targul european al firmelor de exercitiu inscris in calendarul retelei EUROPEN

-    Organizare ateliere antreprenoriale

3.  Campanii de constientizare a opiniei publice in vederea sprijinirii tranzitiei de la scoala la viata activa

Cheltuieli eligibile:

-  Cheltuieli cu personalul implicat in implementarea proiectului

 • Salarii si asimilate acestora
 • Onorarii
 • Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)

-  Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna

 • Transport persoane (personal propriu, participanti, alte persoane)
 • Transport materiale si echipamente
 • Cazare
 • Diurna (doar pentru personalul propriu)

-  Cheltuieli pentru derularea proiectului

 • Servicii de sonorizare
 • Traducere si interpretare
 • Prelucrare date
 • Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice
 • Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format tiparit si/sau electronic
 • Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
 • Materiale consumabile

-  Cheltuieli aferente activitatilor subcontractate (externalizate)

 • Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesara, inclusiv managementul proiectului si consultanta juridica
 • Cheltuieli aferente contractelor incheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) in vederea furnizarii unor servicii:
  • Organizarea de evenimente
  • Pachete complete continand transport, cazarea si/sau hrana participantilor / personalului propriu
  • Audit financiar extern
  • Expertiza contabila
  • Editarea si tiparirea de materiale pentru sesiuni de instruire / formare
  • Editarea si tiparirea de materiale publicitare

-  Taxe

 • Taxe pentru participarea la programe de formare / educatie

-  Cheltuieli pentru inchirieri si leasing, necesare derularii activitatilor proiectului

 • Inchiriere (locatii, bunuri)
 • Rate de leasing (operational) platite de utilizatorul de leasing

-  Subventii (ajutoare, premii) si burse

 • Subventii (ajutoare, premii) pentru cursanti pe perioada derularii cursurilor
 • Premii in cadrul unor cursuri
 • Subventii (ajutoare, premii) acordate pentru elevi

-  Cheltuieli indirecte / cheltuieli generale de administratie

 • Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar
 • Utilitati
 • Servicii de administrare a cladirilor
 • Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport
 • Arhivare documente
 • Amortizare active
 • Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
 • Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate
 • Conectare la retele informatice
 • Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica
 • Abonamente la publicatii de specialitate
 • Materiale consumabile

-  Cheltuieli de informare si publicitate

-  Cheltuieli de tip FEDR

 • Instalatii tehnice
 • Mobilier, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

-  Alte cheltuieli pentru investitii

Alocare financiara:

 • Valoarea totala eligibila a proiectelor multi-regionale care au ca solicitanti eligibili unitati de invatamant secundar din sistemul national de invatamant va fi cuprinsa intre minim echivalentul in lei a 500.000 euro si maximum echivalentul in lei a 2.000.000 euro
 • Valoarea totala eligibila a proiectului national care are ca solicitant eligibil Ministerul Educatiei Nationale va fi cuprinsa intre minim echivalentul in lei a 500.000 euro si maximum echivalentul in lei a 4.000.000 euro

Valoarea maxima a finantarii publice poate fi de maximum 98% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 10 luni.