• Servicii de consultanta

    in accesarea programelor de finantare nerambursabila

    Fonduri europene

    Fonduri guvernamentale

Programe de Finantare Nerambursabila Active

Promovarea spiritului antreprenorial

Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ: construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii, precum si dotarea cu active corporale si necorporale. Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de 100% din valoarea eligibilă a investiției, de maximum 200.000 de euro. Solicitantii eligibili in cadrul acestei axe prioritare de investitii sunt societatile comerciale sau cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor.

Vezi mai multe detalii despre acest program

sau

Suna la 021 275 45 25 si discuta cu un consultant

Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC

Poza 2.2.1.Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere

Sprijinul vizeaza dezvoltarea de produse / servicii TIC inovative prin: Investitii in active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale, Investitii in cercetare industriala si dezvoltare experimentala, Investitii in proiecte de inovare ale IMM-urilor, Investitii in proiecte de inovare de proces si organizationale

Valoarea maxima nerambursabila este de 3.240.000 lei (pentru cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat), la care se vor adauga cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Vezi mai multe detalii despre acest program

sau

Suna la 021 275 45 25 si discuta cu un consultant

Investitii in exploatatii pomicole

Sub-masura 4.1.a – Investitii in exploatatii pomicole

Valoare financiara nerambursabila a acestei sub-masuri este cuprinsa intre 100.000 euro si 1.500.000 , procentrul de co-finantare fiind de 50%. Categoriile eligibile de cheltuieli prin intermediul sub-masurii, sunt: reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaia, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor; infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru meteriale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie; infiintarea de pepiniere pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina; infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei.

In cadrul acestei sub-masuri, pot solicita sprijin financiar persoanele fizice autorizate / intreprinderile individuale / intreprinderile familiale, societatile in nume colectiv, comandita simpla, pe actiuni, in comandita pe actiuni/ cu raspundere limitata, societate comerciala cu capital privat, institutele de cercetare-dezvoltare, precum si centrele si statiunile de cercetaredezvoltare din domeniul agricol, societatile agricole, societatile cooperative agricola, cooperativele agricole, precum si grupurile de producatori.

Vezi mai multe detalii despre acest program

sau

Suna la 021 275 45 25 si discuta cu un consultant

Investitii in procesarea / marketingul produselor agricole

Sub-masura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor agricole

Aceasta sub-masura contribuie la imbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale și la facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi cuprinsa intre 40% si 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 2.500.000 euro / proiect. In cadrul acestei sub-masuri, pot solicita sprijin financiar persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, societatile in nume colectiv, comandita simpla, pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata, precum si cooperativele agricole, societatile cooperative agricole si grupurile de producatori agricoli.

Vezi mai multe detalii despre acest program

sau

Suna la 021 275 45 25 si discuta cu un consultant

Investitii in procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol

Sub-masura 4.2.a – Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol

Scopul acesti sub-masuri este de a contribui la imbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale şi facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă.

Solicitantii eligibili (PFA/intreprinderi individuale/intreprinderi familiale/societati comerciale/cooperative agricole) pot solicita pana la 1.500.000 euro, reprezentand 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Vezi mai multe detalii despre acest program

sau

Suna la 021 275 45 25 si discuta cu un consultant

Investiţii pentru infrastructura de irigaţii

Sub-masura 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”  ‐ componenta de Infrastructura de irigaţii

Prin aceasta sub-masura se urmareste imbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor  şi facilitarea restructurării  şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole, precum si mbunătăţirea performanţei economice a pădurilor  şi eficientizarea utilizării apei în agricultură.

Solicitantii eligibili, Organizatiile sau Federatiile Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii, constituite din proprietari / utilizatori de terenuri agricole conform legislatiei in vigoare, pot solicita pana la 1.500.000 euro / proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii aferente statiilor de pompare si repompare.

Vezi mai multe detalii despre acest program

sau

Suna la 021 275 45 25 si discuta cu un consultant

Dezvoltarea fermelor mici

Sub-Masura 6.3. – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Submăsura 6.3 are ca scop îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole de mici dimensiuni si creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni. Sprijinul de 15.000 euro, reprezentand 100% din valoarea proiectului de investitie va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri.

In cadrul aceste sub-masuri, sunt eligibili fermierii care detin in proprietate si/sau folosinta o exploatatie agricola incadrata in categoria de fermelor mici.

Vezi mai multe detalii despre acest program

sau

Suna la 021 275 45 25 si discuta cu un consultant

Succesul nostru este construit pe o directie strategica clara, pe un angajament de asumare a
Misiunii, Viziunii si Valorii

Misiune

Misiunea noastra in activitatea desfasurata este aceea de a aduce valoare pe termen lung…mai mult

Viziune

O echipa de conducere stabila si pragmatica, cu mari ambitii de a se impune pe o piata aflata intr-o continua dezvoltare…mai mult

Valori

Valorile noastre sunt adanc inradacinate in cadrul companiei, astfel incat ele reflecta intotdeauna caracterul nostru… mai mult

Pentru ca in primul si-n primul rand ne place sa fim pragmatici, am structurat colaborarea cu potentialii clienti in sase etape

Pentru ca sintagma Fonduri Nerambursabile este auzita, dar nu intotdeauna inteleasa, ne-am propus sa va raspundem pe scurt la trei dintre intrebarile care au legatura intotdeauna cu aceasta!

Ce reprezinta Uniunea Europeana?

Ceea ce a inceput in anul 1958,  ca si Comunitatea Economica Europeana ( CEE ), prin intensificarea cooperarii economice… mai mult

Cum se constituie bugetul Uniunii Europene?

Bugetul anual al Uniunii Europene reprezinta cu aproximatie 1% din produsul national al Uniunii…mai mult

Care este alocarea fondurilor Uniunii Europene?

Fondurile Uniunii Europene revin statelor membre si tarilor terte, in conformitate cu prioritatile stabilite de…mai mult