6.2.2. Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii

Obiectiv:

 • facilitarea accesului la educatie si integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii.

Operatiunile orientative sunt:

 • dezvoltarea programelor specifice, inclusiv stimulente pentru angjatori, pentru (re)integrarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile, in special a populatiei rrome, persoanelor cu dizabilitati si tinerilor peste 18 ani care au parasit sistemul de stat de protectie a copilului
 • programe de formare pentru dezvoltarea competentelor si calificarilor de baza pentru grupurile vulnerabile
 • masuri de acompaniere in vederea identificarii si mentinerii unui loc de munca

Beneficiari eligibili:

 • cooperative sociale, asociatii de intrajutorare, ONG-uri cu activitate relevanta
 • furnizorii de servicii de ocupare acreditati, publici si privati
 • institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala
 • MMFPSPV si structuri / agentii subordonate / coordonate de acesta
 • Ministerul de Interne, prin structurile sale de specialitate, inclusiv din subordine-coordonare
 • agentii/institutii guvernamentale cu atributii in domeniul ocuparii si incluziunii sociale
 • membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu persoanlitate juridica
 • unitati de cult si asociatii religioase
 • autoritati ale administratiei publuce locale
 • organizatii sindicale si patronate
 • Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate
 • Ministerul Justitiei – prin structurile interne responsabile pentru gestionarea serviciilor de probatiune
 • furnizori de FPC autorizati, publici si privati
 • furnizori de servicii sociale publici / privati
 • intreprinderi, indiferent de natura capitalului si forma de organizare si asociatii ale acestora
 • universitati acreditate, publice si private

Investitii eligibile:

 • dezvoltarea si furnizarea ofertelor individualizate de formare profesionala care vizeaza nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea competentelor de baza si certificarea acestora
 • activitati de motivare pentru grupurile vulnerabile pentru a se integra / reintegra pe piata muncii, inclusiv asistenta in cautarea unui loc de munca
 • activitati care vizeaza reconversia profesionala a lucrarilor cu calificari redundante, in special pentru persoanele cu risc de excluziune sociala
 • consiliere si asistenta pentru dezvoltarea de noi locuri de munca protejate in intreprinderi
 • activitati pentru dezvoltarea serviciilor de ingrijire/asistenta pentru persoanele dependente pentru a sustine participarea pe piata muncii a persoanelor cu risc de excluziune sociala
 • organizarea de grupuri de sprijin si grupuri de sprijin reciproc pentru furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala
 • studii si expertiza care vizeaza evaluarea impactului si eficatitatii masurilor si interventiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune sociala
 • furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv calificarea si recalificare, pentru cresterea si dezvoltarea apritudinilor si calificarilor grupurilor vulnerabile
 • formare profesionala, grupuri de lucru educative, pentru persoanele supuse riscului de excluziune sociala
 • dezvoltarea si implementarea activitatilor pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii de catre tineri, inclusiv pentru combaterea disfunctiilor sociale, cum ar fi consumul de droguri si alcool, comiterea de infractiuni etc.
 • campanii pentru promovarea voluntariatului in activitatile dedicate integrarii pe piata muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune sociala
 • dezvoltarea si promovarea formelor alternative de ocupare adaptate la nevoile persoanelor vulnerabile – munca la distanta, munca prin internet, ocupare cu norma redusa
 • dezvoltarea si promovare diferitelor forme de cooperare intre angajatori, patronate, organizatii sindicale, ONG-uri si alti actori relevanti pe piata muncii in vederea identificarii si promovarii oportunitatilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile
 • activitati in scopul schimbarii atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile, in special in ceea ce priveste mediul de lucru, inlusiv campanii de informare si promovare indreptate catre angajatori si angajatii acestora, comunitatile locale si factorii de decizie
 • campanii pentru promovarea unui stil de viata sanatos, prevenirea riscurilor de imbolnavire si promovarea necesitatii controalelor medicale regulate
 • cercetari si studii privind nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile in domenii precum: noi forme si conditii de reabilitare profesionala si metode de lucru cu persoanele vulnerabile
 • activitati pentru dezvoltarea potentialului profesional al persoanelor vulnerabile si pentru identificarea si dezvoltarea oportunitatilor de ocupare, inclusiv formare profesionala, grupuri de lucru, asistenta, consiliere
 • formare profesionala si grupuri de lucru pentru organizatii relevante precum furnizorii de servicii de ocupare, furnizorii de servicii de medicina a muncii, institutiile administratiei locale, angajatori care incadreaza persoane vulnerabile, pentru a le imbunatati acestora competentele si modalitatea de abordare in activitatea desfasurata cu sau pentru persoanele vulnerabile si familiile acestora
 • infiintarea, dezvoltarea si sustinerea Centrelor de Incluziune Sociala pentru persoanele supuse riscului de marginalizare si excluziune sociala, in special in zonele rurale si in comunitatile izolate si marginalizate
 • dezvoltarea si implementarea activitatilor specifice si personalizate dedicate integrarii sociale si pe piata muncii a imigrantilor
 • proiectele care se adreseaza persoanelor vulnerabile vor include masuri de acompaniere, precum sprijin pentur membrii de familie aflati in ingrijire, servicii de asistenta si alte activitati asociate care permit persoanelor vulnerabile sa participe pe piata muncii
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale in vederea imbunatatirii accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
 • acreditarea / autorizarea programelor de formare / educatie destinate persoanelor din categoriile de grupuri tinta
 • activitati pentru combaterea disfunctiilor sociale – consum de alcool, consum de droguri, conduite infractionale etc.

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre 50.000 euro si 499.999 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 2 ani.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 8.60% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.