2.2. Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice

Obiectivul specific este acela de a imbunatati furnizarea de servicii publice.

Operatiuni orientative:

 • dezvoltarea, testarea si implementarea unor standarde de cost si calitate a serviciilor publice
 • dezvoltarea de metode de masurare a barierelor administrative
 • elaborarea de mecanisme / instrumente / proceduri pentru imbunatatirea sistemului de colectare a taxelor, inclusiv crearea unei interfete pentru bazele de date existente
 • implementarea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice
 • training in domeniul evaluarii performantelor serviciilor publice
 • analiza problemelor specifice furnizarii serviciilor publice in vederea simplificarii si reducerii barierelor administrative pentru cetateni
 • introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, in inclusiv EMAS
 • folosirea mecanismelor electronice, de exemplu, portaluri internet si baze de date
 • implementarea unor documente cadru privind furnizarea de servicii publice

Solicitanti eligibili:

 • MAI
 • MFP
 • ANAF
 • institutii publice din sectoarele prioritare
 • structuri asociative ale autoritatilor administratiei publice locale
 • autoritati ale administratiei publice locale
 • asociatii de dezvoltare inter-comunitara

Investitii eligibile:

 • consultanta, studii si instruire pentru dezvoltarea, testarea, implementarea, revizuirea si/sau evaluarea unor standarde de cost si calitate a serviciilor publice
 • consultanta, studii si instruire pentru dezoltarea, revizuirea, implementarea si/sau integrarea de instrumente, metode de identificare, masurare si reducere a barierelor administrative
 • studii si consultanta pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea si / sau implementarea de mecanisme, instrumente, proceduri pentru imbunatatirea managementului financiar al institutiilor publice inclusiv crearea unei interfete pentru bazele de date existente
 • studii, consultanta si instuire pentru dezvoltarea, implementarea si/sau integrarea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice
 • consultanta, studii si intruire in domeniul evaluarii performantelor serviciilor publice
 • studii / analize privind performantele administratiei publice in furnizarea serviciilor, inclusiv cercetarea satisfactiei cetatenilor si benchmanrking
 • studii si consultanta pentru analiza problemelor specifice furnizarii serviciilor publice in vederea simplificarii si reducerii barierelor administrative pentru cetateni
 • consultanta, studii si instruire pentru introducerea, dezvoltarea, certificarea, implementarea si / sau mentinerea in functiune a sistemelor de management
 • consultanta, studii si instruire pentru dezvoltarea, implementarea, integrarea si / sau folosirea mecanismelor electronice
 • consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea si / sau implementarea unor documente cadru privind furnizarea de servicii publice
 • schimbul de bune practici si aplicarea pe scara larga a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte si stagii practica in imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor
 • revizuirea, dezvoltarea, optimizarea structurilor care gestioneaza serviciile publice

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a unui proiect nu poate depasi 20.000.000 lei, iar valoarea maxima a finantarii acordate din totalul cheltuielilor eligibile este de 85%.