1.2.5. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii

Obiectivul general al masurii este acela de adaptare a infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor,in vederea cresterii sectorului agricol si forestier.

Obiective specifice:

- submasura a:

 • cresterea eficientei activitatii agricole prin imbunatatirea aprovizionarii cu input-uri si o ai buna valorificare a produselor rezultate
 • ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare

- submasura b:

 • dezvoltarea infrastructurii padurii in vederea asigurarii competitivitatii sectorului forestier

- submasura c:

 • diminuarea riscului si incertitudinii in agricultura prin reducerea incidentei fenomenelor naturale
 • prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundatii a zonelor rurale si a terenurilor agricole si silvice
 • diminuarea riscului incidentei fenomenelor naturale periculoase asupra padurii

Beneficiari eligibili:

- submasura a – “Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii”:

 • organizatii / federatii de utilitate publica ale proprietarilor / detinatorilor deterenuri agricole constituite in conformitate cu legislatia in vigoare
 • consilii locale si asociatii ale acestora

- submasura b – “Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii”:

 • proprietari / detinatori privati de padure si asociatiile acestora
 • consilii locale si asociatii ale acestora detinatoare de padure
 • administratorul fondului forestier de stat – Regia Nationala a Padurilor Romsilva

- submasura c – “Lucrari de constructii, refacere si modernizare a infrastructurii de prevenire si de protectia impotriva inundatiilor”:

 • comune
 • adinistratorul fondului forestier de stat – Regia Nationala a Padurilor Romsilva

Investitii eligibile:

- submasura a:

 • infrastructura rutiera agricola – construirea si/sau modernizarea drumurilor de acces, poduri si podete, drumurilor agricole de exploatatie
 • sisteme de irigatii – modernizare si/sau retehnologizare, inclusiv lucrari pentru statiile de pompare, de contorizare

- submasura b:

 • infrastructura rutiera forestiera – construirea si/sau modernizarea drumurilor de acces, poduri si podete, lucrari de aparare-consolidare, lucrari de siguranta circulatiei, semnalizare si avertizare
 • infrastructura feroviara forestiera – construirea si modernizarea terasamentelor si calea de rulare, poduri si podete, lucrari de aparare-consolidare, tunele, lucrari de semnalizare si avertizare
 • instalatii de transport pe cablu

- submasura c:

 • investitii in constructii pentru refacerea sistemului de diguri si regularizari, corectie si amenajare a albiilor paraielor
 • construirea si refacerea bazinelor de acumulare, a structurilor de oprire a scurgerilor de apa
 • investitii in reteaua de canale pentru mentinerea capacitatii de evacuare a apelor in exces din incintele indiguite
 • reabilitarea prin investitii a unor stabilare cu rol de atenuare a viiturilor si de protectie a terenurilor agricole din zona respectiva si de protectie a zonelor rurale
 • investitii pentru consolidarea terenurilor cu risc de aluncari de teren
 • investitii in lucrari de desecare pentru eliinarea excesuui de apa survenit in urma inundatiilor si de conducere a apei in emisari naturali
 • investitii in lucrari de corectare a torentilor, situate in fondfunciar agricol si/sau in fondul forestier

Alocare financiara:

Sprijinul financiar nerambursabil poate fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile (in cazul investitiilor de utilitate publice care deservesc intreaga comunitate), dar nu mai mult de 1.500.000 euro/proiect.