1.2.2. Imbunatatirea valorii economice a padurii

Obiectivul general al masurii este acela de a creste valoareaeconomica a padurilor, tinand cont de rolul lor multifunctional si de un management durabil al padurilor.

Obiectivele specifice se refera la:

 • imbunatatirea structurii arboreturilor prin refacerea sau substituirea padurilor slab productive sau neconforme cu tipul natural fundamental de padure, cum ar fi padurile de rasinoase din afara arealului natural cu specii adaptate mai bine conditiilor locale si cu rezistenta mai buna impotriva factorilor daunatori naturali
 • achizitionarea de echipamente si masini de taiere necesare pentru realizarea masurilor tehnice si a operatiilor necesare pana la varsta exploatabilitatii
 • achizitionare de echipamente si masini necesare lucrarilor silvie de exploatare cu impact reduc asupra mediului, exceptie facand echipamentele ce realizeaza in acelasi timp exploatarea si procesarea primara a materialului lemnos
 • producerea de puieti forestiera de calitate pentru nevoile proprii prin infiintarea de pepiniere cand sunt necesare lcurari de impadurire in proprietatea forestiera

Obiectivul operational se refera la cresterea numarului de proprietari de padure care imbunatatesc valoarea economica a padurii la nivel de exploatatie forestiera.

Beneficiari eligibili:

 • proprietari privati de padure, persoane fizice sau juridice si asociatii ale acestora
 • forme asociative ale proprietarilor de padure
 • comune, orase si municipii detinatoare de padure sau asociatiile acestora
 • institutii de cult si invatamant detinatoare de padure si asociatiile acestora
 • asociatii mixte de proprietari de padure din oricare din categoriile de mai sus

Investitii eligibile:

 • indiferent de suprafata de padure:

o    costuri pentru refacerea arboretelor slab productive si substituirea celor derivate: achizitionarea materialului de plantat si instalarea culturilor
o    costuri pentru echipamente necesare lucrarilor de ingrijire si conducere a arboreturilor prevazute in planurile de amenajare, inlusiv raritura pre-comerciala
o    costuri generale ale proiectului reprezentant: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, proiecte tehnie, achizitionarea de patente si licente, in procent de maximum 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 5% pentru proiecte care include numai achizitii de echipamente

 • pentru suprafete de padure mai mari de 10 ha, se adauga:

o    costuri pentru achizitionarea de masini, echipamente si materiale pentru suprafetele incluse in Catalogul National al materialelor forestiere de reproducere si in suprafetele desemnate pentru conservarea resurselor genetice forestiere
o    costuri pentru echipamente in vederea crearii cailor de acces temporare in interiorul arboretelor, pentru facilitarea executarii lucrarilor silvice prevazute in planurile de amenajare
o    costuri pentru achizitionarea de masini, echipamente pentru realizarea lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor prevazute in planurile de amenajare
o    costuri pentru infiintarea de pepiniere forestiere, inclusiv achizitionarea de masini, echipamente in producerea de material forestier de reproducere de calitate, numai in cazul exceptionale, cum sunt acelea ca pepiniera, sa faca parte din expliatatia forestiera si productia obtinuta sa fie valorificata majoritar in fondul forestier propriu

 • pentru suprafete de padure mai mari de 100 ha sau pentru asociatii care detin suprafete mai mari de 100 ha, se adauga:

o    costuri pentru achizitionarea de echipamente si masini necesare pentru activitatea de exploatare care au impact redus asupra mediului, altele decat masinile complexe cum ar fi farvesturile

 • pentru suprafete de padure mai mari de 1.000 ha, se adauga:

o    costuri pentru achizitionarea de echipamente hardware si software necesare pentru elaborarea documentatiei tehnice cerute de reglementarile forestiere in vigoare

Alocare financiara:
Valaorea sprijinului financiar va fi de pana la 50% din totalul cheltuielilor eligibile, iar in zonele defavorizate si siturilor Natura 2000, sprijinul va fi de pana la 60% din totalul cheltuielilor eligibile.
Valoarea totala eligibila a unui proiect trebuie sa se incadreze intre 5.000 si 1.000.000euro, conform prevederilor PNDR.