Operatiunea 3.2.2. Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice

Obiective:

 • furnizarea de servicii publice on-line catre cetateni/mediul de afaceri/administratie publica
 • eficientizarea activitatilor interne ale institutiei publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu utilizand mijloace specifice TIC

Beneficiari eligibili:

 • autoritati ale administratiei publice centrale
 • institutiii publice ce functioneaza la nivel central
 • parteneriate intre autoritati publice centrale sau/si institutii publice ce functioneaza la nivel central

Investitii eligibile:

 • serviciile de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice
 • conectarea la infrastructura broadband (daca este necesara pentru implementarea proiectului)
 • achizitionareaaplicatiilor software si licentelor software necesare pentru realizarea proiectului
 • achizitionarea serviciilor de dezvoltare si implementarea solutiilor softwareprecum si integrarea aplicatiilor folosite cu respectarea etapelor clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerintelor, proiectare, implementare si testare
 • achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica si plata electronica
 • construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului (in interiorul cladirii/cladirilor unde se implementeaza proiectul)
 • configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente
 • realizarea unui website/portal, achizitionarea domeniului pentru website
 • instruirea atat a personalului care va utiliza produsele software implementatecat sia celui care va asigura mentenanta
 • informare si publicitate pentru proiect
 • auditarea partiala si finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii aplicatiei

Alocare financiara:
Valoarea finantarii nerambursabile acordate nu poate fi mai mica de 500.000 lei si nu poate depasi 9.000.000 lei, reprezentant un procent de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru solicitanti finantati integral de la bugetul de stat, respectiv 98% pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili.