1.2 Incetarea temporara a activitatilor de pescuit

Obiectiv:

  • acordarea de prime, proprietarilor de nave de pescuit si pescarilor pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit.

Beneficiari eligibili:

  • proprietarii de nave inregistrati in Registrul Comunitar al navelor de pescuit si pescarii angajati pe aceste nave.
  • Criterii de eligibilitate:
  • nava face parte din planurile sau masurile de urgenta
  • proiectul se incadreaza in perioada de timp permisa pentru implementare (masimum 24 luni incepand cu data semnarii Ordinului de Finantare)
  • proiectul de implementeaza pe teritoriul Romaniei
  • nava a fost operationala in ultimele 24 de luni
  • autorizatia de pescuit este valabila in perioada de aplicare a planurilor / masurilor specificate
  • solicitantal isi desfasoara activitatea in domeniul pescuitului comercial

Alocare financiara:
Sprijinul financiar public este de 100% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.
Prima acordata pescarilor reprezinta 90% din salariul de baza de incadrare.