3.1.3. Incurajarea activitatilor turistice

Obiectivul general al masurii este dezvoltarea activitatilor turistice in zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.

Obiective specifice:

 • crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, in special pentru tineri si femei
 • cresterea valorii adaugate in activitati de turism
 • crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice
 • cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor

Beneficiari eligibili:

 • micro-intreprinderi
 • persoane fizice care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-intreprindere
 • comunele, prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate doar intre comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare
 • ONG-urile

Investitii eligibile:

 • in infrastructura de primire turistica
 • in activitati recreationale
 • in infrastructura la scara mica, precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice etc.
 • dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural

Alocare financiara:

 • pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 200.000 euro/proiect
 • pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi:

o    85% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 100.000 euro/proiect pentru investitii in agro-turism
o    85% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 200.000 euro/proiect pentru investitii in activitati recreationale
o    50% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 200.000 euro/proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural