1.4.2. Infiintarea grupurilor de producatori

Obiectivul general al masurii este de crestere a competitivitatii sectoarelor primare agricole si silvice, prin dezvoltarea echilibrata a relatiilor dintre producatori si sectoarele de procesare si comercializare, precum si adaptarea productiei din punct de vedere calitativ si cantitativ la cerintele consumatorilor.

Obiectivul specific estereprezentat de incurajarea infiintarii grupurior de producatori din sectorul agricol si silvic,in vederea obtinerii de produse de calitate care indeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de productie unitare precum si sprijinirea accesului la piata a propriilor membri.

Beneficiari eligibili:

  • societati comerciale
  • societati agricole si alte forme de asociere in agricultura
  • asociatii conform ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
  • cooperative agricole
  • orice alta forma juridica de asociere, conform legislatiei in vigoare

Sectoare eligibile:

  • sectorul agricol

o    culturi de camp – cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi radacinoase camp
o    horticultura – flori, plante ornamentale
o    viticultura – vita de vie pentru vin
o    cresterea animalelor pentru lapte
o    cresterea animalelor – excluzand laptele
o    granivor – porci si pasari
o    mixt – cresterea animalelor pentru lapte si carne / culturi vegetale si cresterea animalelor

  • sectorul forestier

o    produse lemnoase
o    produse nelemnoase

Alocare financiara:
Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100%,din valoarea cheltuielilor eligibile.