1.3 Infrastructura navala de-a lungul Axei Prioritare nr. 18

Obiective:

  • finantarea proiectelor de investitii in infrastructura de transport naval situata pe traseul Axei Ten-T 18
  • finantarea lucrarilor de investitii pentru imbunatatirea conditiilor de navigatie pe traseul Axei Ten-T 18, prin lucrari de reabilitare a ecluzelor navigabile

Beneficiari eligibili:

  • Regia Autonoma Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati,
  • entitatea ce administreaza infrastructura de transport naval pe Axa TEN-T 18, pe sectiunile ce revin statului roman conform acordurilor international
  • Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A.

Investitii eligibile:

  • pregatirea proiectelor de imbunatatire a conditiilor de navigatie pe Dunare pe traseul Axei TEN-T 18
  • supervizarea proiectelor de imbunatatire a conditiilor de navigatie pe Dunare pe traseul Axei TEN-T 18
  • lucrari de imbunatatire a conditiilor de navigatie pe traseul Axei TEN-T 18 si pe canalele navigabile interioare, inclusive reabilitarea ecluzelor
  • asistenta tehnica pentru implementarea proiectelor de imbunatatire a conditiilor de navigatie pe Dunare pe traseul Axei TEN-T 18

Alocare financiara:
Valoarea maxima a finantarii acordate este de 85%, din totalul cheltuielilor eligibile.