Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (Granturile Norvegiene)

Programul „Inovare Verde in Industria din Romania”

Al doilea apel pentru primirea de propuneri de proiect

Scopul programului este cresterea competitivitatii intreprinderilor verzi, inclusiv ecologizarea industriilor existente, inovarea si dezvoltarea spiritului antreprenorial verde.

Programul „Inovare Verde in Industria din Romania” este o arie a Programului Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 (Granturile Norvegiene), care isi propune sa contribuie la reducerea disparitatilor economice si sociale in Spatiul Economic European (SEE) si la consolidarea relatiilor bilaterale dintre Norvegia si Romania.

Beneficiari eligibili:

a)      Solicitanti eligibili in cadrul Schemei de Proiecte Individuale:

Intreprinderile private, constituite ca persoane juridice in Romania, care functioneaza in conformitate cu legislatia romana in vigoare privind societatile comerciale, respectiv: Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau Legea 346/2004 privind infiintarea stimularea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

b)     Solicitanti eligibili in cadrul Schemei de Granturi mici:

Microintreprinderi si intreprinderi mici, legal constituite in Romania, care functioneaza in conformitate cu legislatia romana in vigoare privind societatile comerciale, respectiv: Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii 346/2004 privind infiintarea stimularea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

c)      Parteneri eligibili:

Partenerii norvegieni eligibili trebuie sa fie persoane juridice care sunt stabilite in conformitate cu legislatia norvegiana relevanta. In functie de obiectivul proiectului si de activitatile proiectului, partenerii norvegieni ar putea fi: intreprinderi private, entitati publice, institutii de invatamant superior, organizatii de cercetare sau organizatii non-profit si non-guvernamentale.

Un proiect dezvoltat in parteneriat cu un partener eligibil din tara donatoare este puternic incurajat si prioritizat in timpul procesului de evaluare. Acest lucru se aplica ambelor scheme – Schema de Proiecte Individuale si Schema de Proiecte Mici.

Activitati eligibile schema de Proiecte Individuale si Schema de Granturi Mici:

  1. Implementarea si investitia in tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul;
  2. Dezvoltarea de produse si servicii ecologice;
  3. Eficienta materialelor si gestionarea deseurilor;
  4. Dezvoltarea si implementarea de procese de management si de productie “mai ecologice”.

Alte activitati sunt, de asemenea, eligibile, insa doar ca activitati secundare. Aceste activitati pot fi:

-   Activitati de marketing (targuri locale / regionale / nationale, cercetare de piata, etc)

-   Crearea / dezvoltarea de retele de afaceri, centre de resurse pentru eco-intreprinderi

-   Schimbul de experienta privind bunele practici in domeniul eco-business intre entitati din Norvegia si, respectiv, din Romania.

Toate activitatile trebuie sa fie relevante pentru proiectul propus si sa respecte in totalitate prevederile privind ajutorul de stat for acest al doilea Apel de propuneri de proiecte.

 

Indicatori de rezultat obligatorii stabiliti pentru acest Program:

  1. Tehnologii de mediu adaptate cu succes pentru utilizare in domenii noi;
  2. Produse si servicii ecologice imbunatatite:
  3. Eco-initiative legate de eficienta materialelor si imbunatatirea gestionarii deseurilor;
  4. Initiative inovatoare pentru a creste eficienta in operatiunile de afaceri;
  5. Locuri de munca „verzi” nou create (doar in combinatie cu un alt indicator de la punctele 1-4)

 

Alocare financiara:

a)      Pentru Schema de Proiecte Individuale:

-   Suma minima a asistentei financiare solicitate este de 200.000 de euro.

-   Suma maxima a asistentei financiare solicitate este de 1.500.000 de euro.

b)     Pentru proiectele depuse in cadrul Schemei de Granturi Mici:

-    Suma minima a asistentei financiare solicitate este de 50.000 de euro.

-    Suma maxima a asistentei financiare solicitate este de 200.000 de euro.

Perioada de implementare a proiectului va fi de maxim 12 luni.