Operatiunea 2.2.4. Intarirea capacitatii administrative

Obiectiv:

 • imbunatatirea performantelor administrative si de management ale universitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare publice.

Beneficiari eligibili:

 • institutii de invatamant superior de drept public acreditate, sau structuri ale acestora, inclusiv spitale clinice si universitare
 • institutii de cercetare-dezvoltare de drept public:
 • institute nationale de cercetare-dezvoltare

- institute, centre sau statiuni de cercetare ale Academiei Romane si de Cercetare Dezvoltare ale academiilor de ramura
- institute, centre sau statiuni de Cercetare – Dezvoltare,organizate ca institutii publice
- centre internationale de Cercetare – Dezvoltare,infiintate in baza unor acorduri internationale

 
Investitii eligibile:

 • consultanta pentru imbunatatirea managementului institutional
 • consultanta pentru valorizarea rezultatelor din cercetare
 • consultanta privind accesul la instrumentele financiare
 • imagine si promovare institutionala
 • achizitia de active corporale, necorporale si obiecte de inventar pentru imbunatatirea gestionarii institutiei
 • activitati de informare si publicitate privind proiectul
 • management de proiect

Alocare financiara:
Valoarea asistentei publice nerambursabile este de maximum 400.000 lei, reprezentand 100% din totalul costurilor eligibile.