1.1.1.  Intarirea capacitatii ONG-urilor de a sustine reforma in administratia publica din Romania

Obiectiv:

  • cresterea capacitatii proprii a organizatiilor neguvernamentale de a colabora cu institutiile administratiei publice din Romania.

Beneficiari eligibili:

  • organizatii neguvernamentale cu activitate relevanta in domeniul administratiei publice (organizatii care au prevazut in statut activitati care vizeaza administratia publica din Romania si / sau care au implementat sau au in derulare proiecte cu autoritati ale administratiei publicec locale / centrale.

Investitii eligibile:

  • instruire, networking
  • activitati ce vor avea ca rezultat initiative parteneriale cu autoritati publice centrale si locale
  • intarirea mecanismelor de consultare cu autoritatile publice locale si centrale
  • elaborarea unor proceduri de cooperare intre autoritatile publice si partenerii sociali
  • consultanta si studii pentru realizarea de analize / diagnoze institutionale si implementarea propunerilor rezultate
  • schimbul de bune practici si aplicarea pe scara larga a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte si stagii practica in scopul imbunatatirii calitatii si eficientei furnizarii serviciilor
  • auditul proiectului realizat de un auditor autorizat – activitate obligatorie

Alocare financiara:

Valoarea totala a proiectului nu poate sa depaseasca 500.000 lei, iar valoarea finantarii acordate este de maximum 98% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.