5.1.3. Integrare pe piata muncii

Obiective:

 • atragerea si mentinerea a cat mai multor persoane pe piata muncii, in vederea obtinerii unei rate cat mai mare de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piata muncii
 • reducerea somajului de lunga durata prin actiuni preventive si corective
 • imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca, a somerilor, in special de lunga durata si a persoanelor inactive

Beneficiari eligibili:

 • furnizori de FPC autorizati, publici si privati
 • Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si structurile sale teritoriale
 • furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, publici si privati, acreditati
 • institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala
 • MMFPSPV si structuri / agentii subordonate / coordonate de acesta
 • agentii guvernamentale cu atributii in domeniul pietei muncii
 • Camere de Comert si Industrie
 • intreprinderi, exclusiv intreprindere individuala, persoana fizica autorizata sau echivalent
 • ONG-uri
 • autoritati ale administratiei publice locale
 • institute de cercetare in domeniul pietei muncii
 • patronate si organizatii sindicale
 • membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica

Investitii eligibile:

 • furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor individuale de mediere si organizarea burselor de locuri de munca, care sa includa:

a.    informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora
b.    corelarea ofertei cu cererea de pe piata muncii, inclusiv prin utilizarea TIC
c.    preselectia candidatilor in conformitate cu cerintele locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora

 •   furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala individuala sau in grup, care sa includa:

a.    informare privind piata muncii si evolutia ocupatiilor
b.    stabilirea traseului profesional
c.    evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale
d.    dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca
e.    instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si prezentare la interviuri in vederea ocuparii

 • furnizarea programelor de formare profesionala, la locul de munca sau in afara locului de munca, care sa asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor in cautarea unui loc de munca in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii
 • dezvoltarea si furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala personalizate in functie de specificul grupului tinta, incluzand aspecte privind egalitatea de sanse si de gen si respectarea diversitatii
 • servicii de consiliere si formare profesionala pentru dezvoltarea capacitatii persoanelor in cautarea unui loc de munca de a se auto-organiza, inclusiv organizarea job-cluburilor, in vederea facilitarii accesului la ocupare
 • furnizarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri care sa includa servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta
 • formare profesionala, inclusiv prin tehnici si metode moderne, in vederea adaptarii calificarilor la nevoile pietei muncii, prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor, respectiv initiere, calificare, recalificare, perfectionale si specializare
 • furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala si plasare la locul de munca, prin implementarea planurilor individuale de actiune, adresate in special persoanelor amenintate de pierderea loculu de munca si somerilor de lunga durata
 • activitati secundare, precum:

a.    activitati care conduc la consolidarea increderii in sine si la motivarea persoanelor in cautarea unui loc de munca in vederea integrarii active pe piata muncii
b.    activitati pentru stimularea mobilitatii geografice si ocupationale
c.    promovarea initiativelor locale pentru sprijinirea persoanelor aflate in somaj de lunga durata in vederea integrarii / reintegrarii pe piata muncii, inclusiv campanii de constientizare si informare
d.    sprijin pentru programele inovatoare, in special programele inovatoare privind combaterea somajului de lunga durata, si activitati interregionale si transnationale
e.    activitati de acompaniere adresate somerilor, inclusiv somerilor de lunga durata, precum servicii de ingrijire a persoanelor dependente de acestia, in vederea facilitarii participarii la serviciile de ocupare oferite
f.    acreditarea / autorizarea programelor de formare / educatie destinate persoanelor din categoriile de grupuri tinta

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 500.000 euro si maximum 4.000.000 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 luni.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de minimum 2% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.