2.1.2. Invata o meserie

Obiective:

 • imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere profesionala
 • promovarea si dezvoltarea parteneriatelor in randul scolilor, universitatilor, intreprinderilor si altor institutii in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa
 • monitorizarea insertiei absolventilor pe piata muncii (studii de urmarire a insertiei absolventilor)

Beneficiari eligibili:

 • unitati de invatamant si institutii de invatamant superior din sistemul national de invatamant
 • organizatii sindicale
 • organizatii patronale
 • ONG-uri
 • Ministerul Educatiei Nationale si structuri / agentii / organisme relevante, subordonate / coordonate de catre acesta
 • Ministerul Tineretului si Sportului si structuri / agentii / organisme relevante, subordonate / coordonate de catre acesta
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si structuri / agentii / organisme relevante, subordonate / coordonate de catre acesta
 • furnizori publici si privati de orientare si consiliere profesionala
 • institutii si organizatii membre ale consortiilor si parteneriatelor regionale si locale in dmeniile ocuparii, educatiei si formarii profesionale
 • organizatii si institute de cercetare cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale si pietei muncii
 • Investitii eligibile:
 • elaborarea de materiale care sa vina in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala
 • identificarea, stabilirea si dezvoltarea de metode, tehnici si instrumente de consiliere si orientare profesionala, adaptate la nevoile particulare ale grupului tinta vizat
 • activitati de consiliere si orientare profesionala a elevilor aflati in anul terminat al invatamantului profesional de 2 ani, care permit o decizie informata a elevilor privind continuarea studiilor sau dobandirea unui loc de munca
 • activitati de consiliere si orientare care permit o decizie informata a elevilor cuprinsi in activitati de tip firma de exercitiu privind continuarea studiilor sau dobandirea unui loc de munca
 • vizite de studiu / excursii tematice, ca suport pentru consiliere si orientare profesionala
 • monitorizarea insertiei socio-profesionale la 12 luni de la absolvire pentru absolventii de liceu tehnologic din promotia 2013, pe baza metodologiei de monitorizare aprobate de Ministerul Educatiei Nationale
 • monitorizarea insertiei socio-profesionale la 6 luni de la absolvire pentru absolventii de invatamant profesional de 2 ani din promotia 2014, pe baza metodologiei de monitorizare aprobate de Ministerul Educatiei Nationale
 • campanii de informare pentru elevi, care vin in sprijinul activitatilor de consiliere si orientare profesionala
 • sprijin pentru infiintarea si functionarea firmelor de exercitiu, conform metodologiei stabilite de Centrala Retelei Firmelor de Exercitiu
 • participarea elevilor la activitati ale firmelor de exerciiu organizate la nivel local, regional, national si european
 • elaborarea de materiale – suport pentru informarea / activitatea in cadrul firmelor de exercitiu
 • parteneriate pentru promovarea firmelor de exercitiu

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 500.000 euro si maximum 5.000.000 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 20 de luni.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 15% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.