2.1.3.Invata pentru cariera ta!    

Obiective:

 • imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere profesionala
 • promovarea si dezvoltarea parteneriatelor in randul scolilor, universitatilor, intreprinderilor si altor institutii in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa

Beneficiari eligibili:

 • unitati de invatamant si institutii de invatamant superior din sistemul national de invatamant
 • angajatori – o categorie de beneficiari eligibili pentru toate activitatile finantate in cadrul acestei propuneri de proiecte, insa, respectivele activitatinu trebuie saintre sub incidenta prevederilor ajutorului de stat
 • organizatii sindicale
 • organizatii patronale
 • ONG-uri
 • asociatii profesionale
 • Ministerul Educatiei Nationale si structuri / agentii / organisme relevante, subordonate / coordonate de catre acesta
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si structuri / agentii / organisme relevante, subordonate / coordonate de catre acesta
 • Ministerul Tineretului si Sportului si structuri / agentii / organisme relevante, subordonate / coordonate de catre acesta
 • furnizori publici si privati de orientare si consiliere profesionala
 • institutii si organizatii membre ale consortiilor si parteneriatelor regionale si locale in domeniile ocuparii, educatiei si formarii profesionale
 • organizatii si institute de cercetare cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale si pietei muncii

Investitii eligibile:

 • activitati de dezvoltare, implementare, monitorizare si evaluare a serviciilor de consiliere si orientare profesionala a elevilor si studentilor, prin:

a.    elaborarea de materiale care sa vina in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala
b.    identificarea, stabilirea si dezvoltarea de metode, tehnici si instrumente de consiliere si orientare profesionala, adaptate la nevoile particulare ale grupului tinta vizat
c.    activitati de consiliere si orientare profesionala care permit o decizie informata a elevilor si studentilor privind continuarea studiilor sau dobandirea unui loc de munca
d.    vizite de studiu / excursii tematice pentru elevi si studenti, ca suport pentru consiliere si orientare profesionala

 • activitati de organizare, implementre la un potential loc de munca, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire practica pentru elevi si/sau studenti, prevazute in curriculum-ul obligatoriu, pentru toate filierele si profilurile din sistemul national de educatie, prin:

a.    organizarea stagiilor de pregatire practica
b.    participarea elevilor si a studentilor la stagii de pregatire practica, desfasurate in Romania sau intr-un alt stat Membru al UE
c.    crearea / tiparirea / multiplicarea / distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregatire practica
d.    parteneriat pentru organizarea si desfasurarea stagiilor de pregatire practica a elevilor si/sau a studentilor
e.    schimb de experienta si diseminare de bune practici privind stagiile de pregatire practica a elevilor si/sau studentilor

 • activitati inovatoare care faciliteaza tranzitia de la scoala la o viata activa prin implementarea metodelor interactive de invatare firma de exercitiul intreprinderea simulate, prin:

a.    elaborarea de materiale-suport pentru informarea cu privire la firmele de exercitiu / intreprinderile simulate
b.    organizarea si functionarea firmelor de exercitiu, in special pentru acele domenii de pregatire profesionala in care curriculum-ul obligatoriu nu prevede aceasta activitate, conform metodologiei stabilite de Centrala Retelei Firmelor de Exercitiu
c.    organizarea si functionarea intreprinderilor simulate, conform metodologiei stabilite de Centrala Retelei Firmelor de Exercitiu
d.    participarea elevilor si studentilor la activitati ale firmelor de exercitiu / intreprinderilor simulate organizate la nivel local, (multi)regional, national si european
e.    parteneriate pentru promovarea firmelor de exercitiu si a intreprinderilor simulate.

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 50.000 euro si maximum 499.999 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 de luni.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 15% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.