Operatiunea 4.1.3. Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu Nox redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate-retehnologizate

Obiective:

  • minimizarea impactului negativ asupra mediului
  • limitarea efectului de sera cu consecinte negative asupra dezvoltarii durabile
  • respectarea angajamentelor de mediu asumate de Romania prin Tratatul de Aderare
  • introducerea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru reducerea emisiilor poluante
  • crearea de noi locuri de munca si mentinerea celor existente

Beneficiarii eligibili:

  • societatatile comerciale / regiile autonome care detin“IMA”,aflate la data transmiterii de catre solicitant a Cererii de Finantare in coordonarea autoritatilor publice centrale.

Investitii eligibile:

  • achizitionarea de instalatii / echipamente specifice de desulfurare a gazelor de ardere in scopul reducerii dioxidului de sulf, in functie de tehnologia aleasa (desulfurarea umeda, desulfurarea uscata)
  • achizitionarea de instalatii / echipamente specifice de denoxare a gazelor de ardere
  • achizitionarea de filtre / echipamente specifice pentru reducerea emisiilor de pulberi in functie de tehnologia aleasa
  • constructii si instalatii aferente constructiilor necesare implementarii proiectului

Alocare financiara:
In cadrul acestei operatiuni, rata de finantare nerambursabila este de maximum 50%.