3.3.1 Investitii in porturi de pescuit existente

Obiectiv:

  • investitii de-a lungul coastei Marii Negre, dupa cum urmeaza: 1 port pescaresc modernizat si echipat

Beneficiari eligibili:

  • ONG-uri, respectiv asociatii si fundatii constituite in conformitate cu prevederle OG nr. 26/2000, declarate ca fiind de interes public, conform legislatiei in vigoare in romania
  • ONG-uri infiintate cu cel putin 6 luni inainte de data depunerii Cererii de Finantare
  • alte organisme de drept privat (Camere de comert, universitati si institutii de cercetare)
  • companii private
  • parteneriate intre cele mentionate mai sus

Investitii eligibile:

  • modernizarea unui port pescaresc marin, unde actiunile includ:

o    dezvoltarea si modernizare danelor specifice pentru navele si ambarcatiunile de pescuit
o    achizitionarea de echipamente / constructii care faciliteaza descarcarea / incarcarea produselor pescaresti si asigura siguranta pe parcursul procesului de descarcare / incarcare
o    construirea, modernizarea si extinderea cheiurilor
o    investitii pentru asigurarea aprovizionarii cu combustibil, energie, gheata si alimentarii cu apa
o    achizitionarea de spatii / echipamente care fac posibila mentinerea, procesarea si depozitarea la rece a produselor de pescuit
o    realizarea de spatii de depozitare, altele decat cele pentru depozitare la rece
o    asigurarea facilitatilor si achizitia de echipamente pentru intretinerea si repararea navelor si ambarcatiunilor de pescuit
o    investitii pentru realizarea depozitarii si tratarii deseurilor
o    achizitionarea de echipamente pentur imbunatatirea conditiilor de munca si a sigurantei
o    achizitionarea de echipamente pentru operatiunile de manipulare
o    crearea si amenajarea de facilitati pentru prima vanzare
o    prime de asigurare a investitiilor pentru periaoda de implementare a proiectului.

Alocare financiara:
In functie de categoria de solicitant, valoarea contributiei nerambursabile poate fi de maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.