1.3 Investitii la bordul navelor si selectivitate

Obiectiv:

 • cresterea competitivitatii flotei romanesti, prin adaptarea caracteristicilor navelor si a ambarcatiunilor, la cerintele moderne privind siguranta navigatiei, selectivitatea uneltelor de pescuit, imbunatatirea conditiilor de munca si de depozitare a capturilor

Beneficiari eligibili:

 • proprietari de nave de pescuit comercial
 • solicitantul trebuie sa fie persoana fizica sau juridica care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei si este inscris in Registrul Comertului
 • solicitantul nu se regaseste in Registrul debitorilor
 • solicitantul nu se afla in situatii litigioase cu DGP-AMPOP
 • nava de pescuit trebuie sa aiba minim 5 (cinci) ani vechime
 • nava trebuie sa fi fost operationala in ultimele 24 luni
 • solicitantul detine licenta si autorizatie de pescuit

Investitii eligibile:

 • achizitia de motoare noi cu consum de combustibil redus si cu un impact redus asupra mediului
 • achizitia de echipamente care fac posibila mentinerea si conservarea capturilor accidentale la bord
 • achizitia de echipamente ca parte a proiectelor-pilot care au ca tema regatirea de noi masuri privind imbunatatirea calitatii produselor
 • achizitia de echipamente pentru reducerea impactului asupra habitatelor si speciilor care nu se comercializeaza
 • achizitia de echipamente care permit reducerea impactului pescuitului asupra ecosistemelor si fundului marin
 • cheltuiala aferenta investitiilor pentru realizarea de unelte de pescuit mai selective (ajutorul se acorda pana cand acestea devin obligatorii)
 • achizitia de echipamente pentru imbunatatirea conditiilor de munca si securitate la bord;
 • prime de asigurare
 • articol de investitii (imbunatatiri ale sigurantei la bordul navelor, ale conditiilor de munca, igiena, calitatii produselor, eficientei energetice si selectivitatii):

•    coca
•    suprastructuri
•    sisteme echipamente/instalatii care masoara consumul de energie
•    sisteme de propulsie
•    amenajari interne
•    echipamente de radionavigatie
•    echipamente de securitate
•    echipamente de tratament pentru captura
•    echipamente de stocare a capturii

Alocare financiara:
Pentru investitii si selectivitate la bordul navelor, altele decat cele care practica micul pescuit costier, cota de finantare nerambursabila este de maximum 40%.
Pentru o inlocuire a motoarelor, cota de finantare nerambursabila este de maximum 20%.