Actiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD

 

Tip proiect – Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor

Domenii si subdomenii de specializare: descarca Domenii si subdomenii de interes POC 1.1.1b.

 

Actiuni sprijinite:

 • Constructia de noi departamente de CD (laboratoare / centre de CD etc.) insotita obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente si instrumente de cercetare
 • Modernizarea, extinderea, consolidarea, schimbarea de destinatie a departamentelor de CD existente, insotita obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente si instrumente de cercetare
 • Achizitia de echipamente si instrumente de cercetare

 

Beneficiari eligibili – societate comerciala cu personalitate juridica, care respecta urmatoarele conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul se incadreaza intr-una dintre categoriile: intreprindere mica / intreprindere mijlocie / intreprindere mare
 • Activitatea de cercetare-dezvoltare este mentionata in obiectul de activitate al solicitantului
 • Solicitantul este inregistrat in Registrul Potentialilor Contractori si are documentele de inregistrare actualizate la data depuenrii documentelor insotitare
 • Solicitantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale)

Tipuri de proiecte eligibile:

 • Proiecte de constructii pentru crearea de noi departamente de CD
 • Proiecte de modernizare, extindere, consolidare si schimbare de destinate a unui departament de CD existent
 • Proiecte de achizitie de echipamente si instrumente pentru cercetare

Criterii de eligibilitate a proiectului:

 • Investitia propusa prin proiect nu a fost finantata si nu este finantata in prezent din alte fonduri publice
 • Domeniul de cercetare al proiectului este specificat in cererea de finantare si reprezinta unui din domeniile prioritare
 • Proiectul sa fie implementat pe teritoriul Romaniei
 • Lucrarile / activitatile propuse in cadrul proiectului nu au inceput inainte de depunerea de catre solicitant a cererii de finantare pentru obtinerea finantarii
 • Valoarea finantarii nerambursabile solicitate se incadreaza in limitele mentionate in cererea de propuneri de proiecte
 • Proiectul sa contina cel putin activitatea eligibila de achizitie de echipamente CD
 • Durata proiectului sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de propuneri de proiecte
 • Proiectul nu solicita finantare pentru activitati de export
 • Proiectul nu va utiliza cu precadere produse nationale in detrimentul produselor importate
 • Proiectul nu solicita finantare pentru activitati din sectorul pescuitului si al acvaculturii, productiei agricole primaer, prelucrarii si comercializarii produselor agricole, facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, sectorul siderurgie, carbunelui, constructiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, transporturilor si al infrastructurii conexe, din sectorul producerii si distributiei de energie si al infrastructurii pentru aceasta.

Activitati eligibile:

 • Achizitionarea de teren
 • Constructie / modernizare / extindere / consolidare / modificare / schimbare destinatie cladiri destinate unor institute / centre / laboratoare CD
 • Achizitionarea de active corporale pentru CD: cladiri si/sau suprafete in cadrul cladirilor, instalatii, utilaje, echipamente pentru cercetare etc.
 • Achizitionarea de active necorporale pentru CD

Cheltuieli eligibile si prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor:

 • Cheltuieli pentru achizitia de teren (in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)
 • Cheltuieli cu lucrari de constructie / modernizare / extindere / consolidare / modificare / schimbare destinatie cladire (in limita a maximum 50% din totalul cheltuielilor elibile ale proiectului)
 • Cheltuieli pentru achizitie de active necorporale
  • Echipamente IT si pentru comunicatii
  • Instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare
 • Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (maximum 10% din costurile totale eligibile ale investitiei initiale)
  • Aplicatii informatice
  • Licente
 • Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri (in limita a max 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)

Alocare financiara:

Ajutorul financiar nerambursabil este cuprins intre 4.500.000 lei si 90.000.000 lei si nu va depasi:

 • 22.500.000 lei in Municipiul Bucuresti
 • 67.500.000 lei in regiunea Vest si judetul Ilfov
 • 90.000.000 lei in celelalte regiuni ale Romaniei (Sud Est, Nord Est Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Sud Vest)

Procentul de finantare nerambursabila este cuprins intre minimum 10% si maximum 70% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.

Durata de implementare a proiectului este:

 • Maximum 24 luni – pentru proiectele de dotare si lucrari exceptate de la autorizate (daca este cazul)
 • Maximum 36 luni – pentru celelalte categorii de proiecte mentionate mai sus

STATUS: ghid spre consultare