Sub-masura 4.3.A – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole silvice

Componenta – infrastructura de irigatii 

Descriere program:

Sub-masura 4.3 „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice”, componeneta “Infrastructura de irigatii”, contribuie la domeniile de interventie “Imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor si facilitarea restructurarii si modernizarii fermelor, in special in vederea cresterii participarii si orientarii catre piata, cât si a diversificarii agricole” si la “Imbunatatirea performantei economice a padurilor” si “Eficientizarea utilizarii apei in agricultura” si vizeaza investitii in modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de epurare si / sau racordarea la utilitati, inclusiv contructia / modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat.

Solicitanti eligibili:

Organizatii/ Federatii Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii, constituite din proprietari/ utilizatori de terenuri agricole conform legislatiei in vigoare.

Valori ale finantarii nerambursabile:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de punere sub presiune (SPP);
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii aferente statiilor de pompare si repompare (SPA, SRP)

Criterii de eligibilitate:

 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura
 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia este precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametrii proiectati si intretinerea investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani, de la ultima transa de plata
 • Investitia este in conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apa pentru suprafetele vizate si cu programul relevant de masuri, daca este cazul
 • Investitia prevede contorizarea apei
 • Investitia vizeaza o suprafata identificata ca viabila in Strategia Investitiilor in sectorul irigatiilor
 • Solicitantul (OUAI/FOUAI) sa faca dovada detinerii in folosinta a terenului / activului fizic aferent investitiei
 • Sistemul de irigatii prevazut prin proiect trebuie sa fie racordat la o infrastructura principala functionala.

Documente necesare:

 • Documente care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare a investitiei emise de o institutie financiara in original (extras de cont si/sau contract de credit)
 • Certificat/e care sa ateste lipsa datoriilor fiscale restante, emise de Directia Generala a Finantelor Publice si, daca este cazul, graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidate
 • Acord de mediu (daca tipul proiectului impune si acesta nu a fost depus odata cu Cererea de Finantare).
 • Proiectul Tehnic, in vederea avizarii de catre CRFIR, in termen de maxim 3 luni, respectiv in maxim 6 luni de la primirea notificarii, in situatiile in care exista contestatii sau litigii privind procedura de achizitii de servicii de proiectare.
 • Cazier judiciar al responsabilului legal.