3.2.2.e) Investitii privind infrastructura de broadband in spatiul rural

Obiectiv:

  • crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza din zonele rurale.

 

Beneficiari eligibili:

 

  • IMM-uri ce activeaza sau urmeaza sa activeze in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

 

Investitii eligibile:

 

  • crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix:

 

o    crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix in zonele fara acces la internet in banda larga
o    modernizarea infrastructurii existente de telecomunicatii, in intregime sau partial, inadecvata, insuficienta sau incapabila sa ofere o calitate minima a serviciilor broadband catre populatie
o    lucrarile de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix, de la punctele locale de acces in banda larga la utilizatorul final
o    realizarea sau modernizarea de la punctele locale de acces in banda larga, inclusiv lucrarile aferente necesare
o    finantarea echipamentelor tehnice si toate lucrarile civile aferente instalarii si punerii in functiune a acestora
o    finantarea sistemelor de software necesare
o    instalarea elementelor de retea si a facilitatilor asociate acestora
o    racordarea la o retea de distributie in vederea asigurarii unei conexiuni adecvate la reteaua magistrala

 

  • crearea retelei de distributie si crearea sau modernizarea buclelor locale

 

o    crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix in zonele fara acces la internet in banda larga
o    modernizarea infrastructurii existente de telecomunicatii, in intregime sau partial, inadecvata, insuficienta sau incapabila sa ofere o calitate minima a serviciilor broadband catre populatie
o    crearea unei infrastructuri de distributie broadband in zonele in care aceasta nu exista, de la punctul de inservie in reteaua magistrala de mare capacitate pana la punctele locale de acces in banda larga, pentru a conecta reteaua de la punctele de acces local la reteaua backbone
o    lucrarile de realizarea sau modernizare a buclelor locale la punct fix de la punctele locale de acces in banda larga la utilizatorul final
o    realizarea sau modernizarea punctelor locale de acces in banda larga, inclusiv lucrarile aferente necesare
o    finantarea echipamentelor tehnice si toate lucrarile civile aferente instalarii si punerii in functiune a acestora
o    finantarea sistemelor software necesare
o    instalarea elementelor de retea si a facilitatilor asociate acestora
o    crearea unei infrastructuri de distributie, in vederea asigurarii unei conexiuni adecvate la reteaua magistrala
o    realizarea punctelor de insertie si a lucrarilor de racordare la retelele backbone

 

Alocare financiara:
Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 90%,din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200.000 euro/beneficiar.