Schema de ajutor de MINIMIS “Locuri de munca subventionate”

Obiectiv: dezvoltarea aptitudinilor de munca ale tinerilor absolventi ai unei institutii de invatamant secundar si tertiar in 2014, aflati in tranzitie de la scoala la viata activa, prin invatarea la locul de munca si subventionarea locurilor de munca in vederea cresterii ratei de ocupare in randul tinerilor integrati la primul loc de munca, dupa absolvire.

 

Beneficiari eligibili sunt IMM-uri care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

-          sunt legal constituite in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania;

-          nu sunt in stare de insolventa;

-          nu inregistreaza datorii publice si si-au platit la timp taxele, obligatiile si alte contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevazute de legislatia in vigoare;

-          este direct responsabila de pregatirea si implementarea proiectului si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;

-          sunt incadrate in categoria IMM conform legii nr 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, precum si crearea de noi locuri de munca si mentinerea celor nou create, dupa finalizarea perioadei de acordare a subventiei pe o perioada de cel putin cu perioada pentru care s-a acordat subventia.

Alocare financiara:

Perioada de finantare nerambursabila este de minim 6 luni si maxim 12 luni, iar subventiile se acorda astfel:

-          pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajatii noi in limita a 1575 lei /luna pentru studii medii

-          pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajatii noi in limita a 2328 lei /luna pentru studii superioare

Valoarea maxima a subventiei acordate pentru plata salariului net este de 900 lei/luna pentru studii medii si 1300 lei/luna pentru studii superioare.

Numarul maxim orientativ de posturi care vor face obiectul subventionarii, in functie de categoria in care se incadreaza beneficiarul schemei de minimis, este urmatorul:

-          Pentru microintreprinderi – 3 locuri de munca nou create (posturi)

-          Pentru intreprinderile mijlocii – 7 locuri de munca nou create (posturi)

-          Pentru intreprinderile medii – 15 locuri de munca nou create (posturi)