Actiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD

Tip proiect – Clustere de inovare

Clustere de inovare – reprezinta structurile sau grupurile organizate de parti independente (cum ar fi intreprinderi nou-infiintate inovatoare, intreprinderi mici si mijlocii si intreprinderi mari, precum si organizatii de cercetare si diseminare a cunostintelor, organizatii non-profit si alti operatori economici afiliati) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizarii in comun a echipamentelor si a schimbului de cunostinte si cunostinte de specialitate si prin contributii efective la transferu de cunostinte, stabilirea de contacte, diseminarea informatiilor si colaborarea intre intreprinderi si alte organizatii din cluster.

Domenii si subdomenii de specializare: descarca Domenii si subdomenii vizate POC 1.1.1.

 

Obiective:

 • sprijinirea de investitii pentru dezvoltarea de noi facilitati CD in clustere de inovare si/sau modernizarea facilitatilor CD existente (departamente / centre / laboratoare de CD comune, care apartin clusterului, desi pot fi localizate fizic in cadrul unui sau unor partener/i din cadrul clusterului)
 • sprijinirea activitatilor de inovare in clustere (obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale care apartin clusterului, detasarea de personal cu inalta calificare in organizatia clusterului, achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii si achizitia de servicii de sprijinire a inovarii)
 • activitati de exploatare pentru sprijinirea functionarii clusterelor (animarea si promovarea clusterului, gestionarea instalatiilor clusterului, organizarea de programe de formare, ateliere, conferinte) 

 

Beneficiari eligibili:

-  solicitantul de finantare este entitatea juridica ce administreaza si exploateaza clusterul de inovare, inregistrat si constituit conform legislatiei relevante in vigoare ca:

 • societate comerciala
 • asociatie sau fundatie

-  clusterul reprezentat de solicitant respecta definitia clusterului de inovare

-  solicitantul este inregistrat in RPC (Registrul Potentialilor Contractori) si are documentele de inregistrare actualizate la data depunerii documentelor insotitoare

-  obligatiile de plata nete nu depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

-  obligatiile de plata nete nu depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale

Activitati eligibile:

-  investitii in facilitati CD comune ale clusterului

 • achizitie de teren
 • constructie/extindere cladiri destinate unor institute / centre / laboratoare CD
 • inchirierea de cladiri si / sau spatii pentru CD
 • achizitionarea de active corporale pentru CD: cladiri si / sau spatii, instalatii, utilaje, echipamente pentru cercetare
 • achizitionarea de active necorporale pentru CD

-  activitati de inovare in cluster (eligibile doar in cazul in care organizatia clusterului respecta definitia IMM):

 • obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale care apartin clusterului
 • detasarea de personal cu inalta calificare in organizatia clusterului
 • achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii
 • achizitia de servicii de sprijinire a inovarii

-  activitati e exploatare a clusterului

 • animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informatii si furnizarea sau directionarea serviciilor specializate si personalizate de sprijin pentru intreprinderi
 • promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi intreprinderi sau organizatii si pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate
 • gestionarea instalatiilor apartinand clusterului de inovare
 • organizarea de programe de formare, de ateliere si de conferinte pentru a sprijini schimbul de cunostinte si stabilirea de contacte, precum si cooperarea transnationala

Cheltuieli eligibile:

-  cheltuieli cu investitii in active corporale (cladiri, spatii, instalatii, utilaje, echipamente) si in active necorporale necesare pentru departamentele / centrele / laboratoarele de cercetare-dezvoltare comune ale clusterului

-  inchirierea de cladiri si/sau spatii pentru CD

-  cheltuieli pentru achizitia de teren (in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)

-  cheltuieli aferente obtinerii, validarii si protejarii brevetelor si altor active necorporale care apartin clusterului

-  cheltuieli pentru detasarea in cadrul organizatiei clusterului de personal cu inalta calificare de la o organizatie de cercetare sau de la o intreprindere mare, care efectueaza activitati de ercetare, dezvoltare si inovare, intr-o functie nou creata in cadrul organizatiei clusterului, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului

-  cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii (servicii de consultata, asistenta si formare profesionala in ceea ce priveste transferul de cunostinte; servicii de consultanta privind achizitionarea de active necorporale pentru cluster si valorificarea activelor necorporale ale clusterului; servicii de consultanta privind utilizarea standardelor si a reglementarilor care le contin)

-  cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovarii (costuri cu spatii de lucru, banci de date, biblioteci, cercetare de piata, laboratoare, etichetare de calitate, testarea si certificarea calitatii in scopul dezvoltarii de produse, procese sau servicii mai eficace)

-  cheltuieli cu personalul si cheltuieli administrative (inclusiv cheltuielile de regie) legate de:

 • animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informatii si furnizarea sau directionarea serviciilor specializate si personalizate de sprijin pentru intreprinderi
 • promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi intreprinderi sau organizarii si pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate
 • gestionarea instalatiilor apartinand clusterului de inovare
 • organizarea de programe de formare, de ateliere si de conferinte pentru a sprijini schimbul de cunostinte si stabilirea de contacte, precum si cooperarea transnationala.

Alocare financiara:

Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 4.500.000 lei si 30.000.000 lei / nu va depasi echivalentul in lei a 7.500.000 euro sau 5.000.000 euro in cazul in care proiectul contine si activitati de inovare pentru cluster.

Intensitatea finantarii publice nu poate depasi 55% din valoarea totala eligibila pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov si 65% din valoarea totala eligibila in celelalte regiuni de dezvltare ale Romaniei.

Pentru activitatile de inovare (doar pentru IMM) si activitati de exploatare in clustere de inovate, intensitatea maxima a asistentei financiare nerambursabila este de maximum 50% pentru toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei.

Durata maxima de implementare a proiectelor este de maximum 60 de luni.