Axa Prioritara 5 – Promovarea masurilor active de ocupare

Domeniul Major de Interventie 5.1. – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca

Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic NR. 184

Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate in mediul rural

Obiective operationale:

 • Imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole
 • Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor profitabile non-agricole
 • Facilitarea integrarii durabile pe piata muncii prin furnizarea serviciilor de sprijin si suport pentru membrii de familie dependenti din zonele rurale
 • Cresterea oportunitatilor de ocupare, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de munca / noi forme de ocupare pentru lucratorii independenti din zonele rurale si promovarea culturii antreprenoriale in zonele rurale

 

Grup tinta eligibil va fi format din persoane care au domiciliul / resedinta in zonele / judetele / orasele din zone foste industrializate din mediul rural:

-  Persoane inactive

-  Persoane in cautarea unui loc de munca

-  Someri, inclusiv:

 • Someri tineri, cu varsta intre 16-24 de ani
 • Someri de lunga durata (tineri someri 16-24 ani, dupa sase luni de la intrarea in somaj si adulti someri, 25-64 ani, dupa o perioada de peste 12 luni)

-  Persoane ocupate in agricultura de subzistenta

 

Beneficiari eligibili:

 • Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati
 • Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale)
 • Organizatii sindicale
 • Furnizori de FPC autorizati, publici si privati
 • ONG-uri
 • Intreprinderi, indiferent de natura capitalului si forma de organizare
 • Patronate
 • Asociatii profesionale

Proiectul poate fi implementat in parteneriat, cu partener national si / sau transnational.

Activitati eligibile:

 • Dezvoltarea si implementarea programelor de promovare a culturii antreprenoriale in mediul rural, cu o atentie speciala acordata femeilor
 • Activitati de consiliere si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri in mediul rural, inclusiv asistenta privind modalitatea de accesare si utilizare a microcreditelor, cu o atentie speciala acordata femeilor
 • Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala, consiliere in cariera, consiliere pentru dezvoltarea personala si alte tipuri de servicii de sprijin, cu precadere pentru persoanele nou intrate pe piata muncii si pentru membrii familiilor acestora, in vederea facilitarii mobilitatii lor ocupationale, sectoriale si geografice
 • Evaluarea competentelor dobandite in contexte informale si / sau nonformale pentru persoanele din mediul rural, in scopul certificarii cunostintelor, abilitatilor si aptitudinilor pentru activitat non-agricole
 • Furnizarea programelor de formare profesionala pentru persoanele din mediul rural, cu exceptia formarii in scopul calificarii sau recalificarii angajatilor din domeniile agricole, in vederea cresterii gradului de ocupabilitate prin imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii, inclusiv programe de formare in vederea achizitionarii de competente suplimentare (utilizare TIC, module de limbi straine etc.)
 • Furnizarea programelor de formare profesionala in sectoarele non-agricole, inclusiv programe de formare pentru imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii, pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta si / sau persoanele din mediul rural, in vederea reorientarii profesionale a acestor persoane; furnizarea programelor de formare profesionala va avea in vedere oportunitatile existente pe piata muncii locala sau regionala
 • Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru promovarea afacerilor in mediul rural
 • Furnizarea serviciilor de plasare la locul de munca si a altor servicii de ocupare precum activitati de informare, cresterea constientizarii, orientare, consiliere, activitati motivationale, sprijin in gasirea unui loc de munca, burse de locuri de munca, organizate in zonele rurale

Cheltuieli eligibile:

-  Cheltuieli cu personalul implicat in implementarea proiectului

 • Salarii si asimilate acestora
 • Onorarii
 • Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)

-  Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna

 • Transport persoane (personal propriu, participanti, alte persoane)
 • Transport materiale si echipamente
 • Cazare
 • Diurna (pentru personalul propriu)

-  Cheltuieli pentru derularea proiectului

 • Servicii de sonorizare
 • Traducere si interpretare
 • Prelucrare date
 • Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice
 • Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format tiparit si/sau electronic
 • Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
 • Materiale consumabile

-  Cheltuieli aferente activitatilor subcontractate (externalizate)

 • Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesara, inclusiv managementul proiectului si consultanta juridica
 • Cheltuieli aferente contractelor incheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) in vederea furnizarii unor servicii:
  • Organizare de evenimente
  • Pachete complete continand transport, cazarea si/sau hrana participantilor / personalului propriu
  • Audit financiar extern
  • Expertiza contabila
  • Editarea si tiparirea de materiale pentru sesiuni de instruire / formare
  • Editarea si tiparirea de materiale publicitare

-  Taxe

 • Taxe de certificare a competentelor (inclusiv taxe de certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale)
 • Taxe pentru participarea la programe de formare / educatie

-  Cheltuieli pentru inchirieri si leasing, necesare derularii activitatilor proiectului

 • Inchiriere (locatii, bunuri)
 • Rate de leasing (operational) platite de utilizatorul de leasing

-  Subventii (ajutoare, premii) si burse

 • Subventii (ajutoare, premii) pentru cursanti pe perioada derularii cursurilor
 • Premii in cadrul unor concursuri

-  Cheltuieli indirecte / cheltuieli generale de administratie

 • Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar
 • Utilitati
 • Servicii de administrare a cladirilor
 • Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport
 • Arhivare documente
 • Amortizare active
 • Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
 • Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate
 • Conectare la retele informatice
 • Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica
 • Abonamente la publicatii de specialitate
 • Materiale consumabile

-  Cheltuieli de informare si publicitate

-  Cheltuieli de tip FEDR

 • Instalatii tehnice
 • Mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale
 • Alte cheltuieli pentru investitii

Indicatori de program obligatorii:

 • Numarul participantilor din zonele rurale la programe integrate: minimum 70% din totalul grupului tinta al proiectului
 • Ponderea participantilor din mediul rural la programe integrate certificati: minimum 75%
 • Ponderea participantilor din zonele rurale certificati in cadrul programelor integrate, care au obtinut un loc de munca: minim 5%

Alocare financiara:

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minim echivalentul in lei a 500.000 euro si maxim echivalentul in lei a 2.000.000 euro, reprezentand maximum 98% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 10 luni.