Axa Prioritara 5 – Promovarea masurilor active de ocupare

Domeniul Major de Interventie 5.1. – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic NR. 183

Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate

Obiective operationale:

 • Atragerea si mentinerea a cat mai multor persoane pe piata muncii, in vederea obtinerii unei rate cat mai mare de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piata muncii
 • Reducerea somajului de lunga durata prin actiuni preventive si corective
 • Imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca, a somerilor, in special de lunga durata si a persoanelor inactive.

 

Grup tinta eligibil:

 • Persoane inactive
 • Persoane aflate in cautarea unui loc de munca
 • Someri
 • Persoane care au parasit timpuriu scoala

 

Beneficiari eligibili:

 • Furnizori de FPC autorizati, publici si privati
 • Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati
 • Camere de Comert si Industrie
 • Intreprinderi, indiferent de natura capitalului si forma de organizare
 • ONG-uri
 • Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale)
 • Patronate si organizatii sindicale.

Proiectul poate fi implementat in parteneriat, compus din una sau mai multe entitati cu personalitate juridica inregistrate in Romania.

Activitati eligibile:

 • Furnizarea programelor de formare profesionala, la locul de munca sau in afara locului de munca, care sa asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor in cautarea unui loc de munca in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii
 • Activitati pentru stimularea mobilitatii geografice si ocupationale, inclusiv prime de incadrare / instalare
 • Promovarea initiativelor locale pentru sprijinirea persoanelor aflate in somaj de lunga durata in vederea integrarii / reintegrarii pe piata muncii
 • Furnizarea serviciilor de asistenta, inclusiv stimulente financiare, pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri care sa includa servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management
 • Formare profesionala, inclusiv prin tehnici si metode moderne, in vederea adaptarii calificarilor la nevoile pietei muncii, prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor, respectiv initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare
 • Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala si plasare la locul de munca, prin implementarea planurilor individuale de actiune, adresate in special persoanelor amenintate de pierderea locului de munca si somerilor de lunga durata

Cheltuieli eligibile:

-  Cheltuieli cu personalul implicat in implementarea proiectului

 • Salarii si asimilate acestora
 • Onorarii
 • Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)

-  Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna

 • Transport persoane (personal propriu, participanti, alte persoane)
 • Transport materiale si echipamente
 • Cazare
 • Diurna (pentru personalul propriu)

-  Cheltuieli pentru derularea proiectului

 • Servicii de sonorizare
 • Traducere si interpretare
 • Prelucrare date
 • Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice
 • Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format tiparit si/sau electronic
 • Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
 • Materiale consumabile

-  Cheltuieli aferente activitatilor subcontractate (externalizate)

 • Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesara, inclusiv managementul proiectului si consultanta juridica
 • Cheltuieli aferente contractelor incheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) in vederea furnizarii unor servicii:
  • Organizare de evenimente
  • Pachete complete continand transport, cazarea si/sau hrana participantilor / personalului propriu
  • Audit financiar extern
  • Expertiza contabila
  • Editarea si tiparirea de materiale pentru sesiuni de instruire / formare
  • Editarea si tiparirea de materiale publicitare

-  Taxe

 • Taxe de certificare a competentelor (inclusiv taxe de certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale)
 • Taxe pentru participarea la programe de formare / educatie

-  Cheltuieli pentru inchirieri si leasing, necesare derularii activitatilor proiectului

 • Inchiriere (locatii, bunuri)
 • Rate de leasing (operational) platite de utilizatorul de leasing

-  Subventii (ajutoare, premii) si burse

 • Subventii (ajutoare, premii) pentru cursanti pe perioada derularii cursurilor
 • Premii in cadrul unor concursuri

-  Cheltuieli indirecte / cheltuieli generale de administratie

 • Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar
 • Utilitati
 • Servicii de administrare a cladirilor
 • Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport
 • Arhivare documente
 • Amortizare active
 • Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
 • Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate
 • Conectare la retele informatice
 • Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica
 • Abonamente la publicatii de specialitate
 • Materiale consumabile

-  Cheltuieli de informare si publicitate

-  Cheltuieli de tip FEDR

 • Instalatii tehnice
 • Mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale
 • Alte cheltuieli pentru investitii

Indicatori de program obligatorii:

-  Numarul somerilor de lunga durata participanti la programe integrate – minimum 50 persoane, din care:

 • Minimum 47% femei
 • Minimum 25% tineri

-  Ponderea somerilor de lunga durata care au participat la programe integrate certificati – minimum 60%

-  Munar de participanti la instruire – minimum 80% din numarul total aferent grupului tinta

-  Numar de participanti la instruire care si-au gasit un loc de munca in termen de 6 luni – minimum 5% din valoarea numarului de participanti la instruire

Alocare financiara:

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minim echivalentul in lei a 500.000 euro si maxim echivalentul in lei a 2.000.000 euro, reprezentand maximum 98% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 10 luni.