Cererea de propuneri de proiecte

“Masuri integrate pentru tineri inactivi”

1. Obiective specifice:

 • Cresterea ocuparii tinerilor NEETs (tineri care nu sunt incadrati profesional si nu urmeaza niciun program educational sau de formare) someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile
 • Imbunatatirea nivelului de competente al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile, inclusive prin evaluarea si certiicarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal
 • Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi inregistrati la Serviciul Public de Ocupare

 

2. Grup tinta eligibil: tineri NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani (respectiv, pana la implinirea varstei de 25 ani)

 

3. Beneficiari eligibili:

 • Entitati relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare / evaluare si certificare a competentelor, sindicate, patronat, ONG-uri / organizatii de tineret, in parteneriat cu angajatori / angajatori
 • SPO (inclusive unitatile cu personalitate juridical din subordinea sa), in parteneriat cu entitati relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare / evaluare si certificare a competentelor, sindicate, patronate, ONG-uri / organizatii de tineret etc.)
 • Entitatile selectate / desemnate pentru implementarea schemelor de grant global in domeniul antreprenoriatului
 • MMFPSPV / SPO (inclusiv unitatile cu personalitate juridical din subordinea sa) in parteneriat cu entitati cu activitate relevanta (inclusiv asociatii, ONG-uri ale tinerilor)

Parteneriatul este obligatoriu, insa propunerea de proiect trebuie transmisa de o singura organizatie / institutie solicitanta.

4. Activitati eligibile: oferirea de pachete personalizate de masuri, care sa includa:

 • Realizarea profilului individual al tinerilor NEETs
 • Informare, orientare si consiliere in functie de nivelul educational si profesional al fiecarui tanar

Pachetele integrate acopera urmatoarele tipuri de masuri:

 • Masuri active de ocupare: furnizarea de masuri active de ocupare care constau in servicii personalizate de informare, consiliere si orientare, sprijin in gasirea de loc de munca / plasarea pe piata muncii etc., in functie de abilitatile de baza ale persoanelor vizate
 • Imbunatatirea nivelului de educatie si competente:
  • Participarea la programe de formare profesionala personalizate in vederea corelarii ofertei de competente cu cerintele pietei muncii
  • Participarea la programe de ucenicie si stagii prin acordarea de sprijin financiar a angajatorilor (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie si a mentorilor) in vederea organizarii unor astfel de scheme
 • Facilitarea participarii pe piata muncii:
  • Stimularea angajatorilor (in principal prin acordarea de stimulente financiare) pentru a crea locuri de munca pentru tinerii NEETs someri
  • Evaluare si certificare pentru recunoasterea competentelor dobandite in context informal si non-formal
  • Sprijin in gasirea unui loc de munca / plasare pe piata muncii etc.
 • Incurajarea mobilitatii fortei de munca:
  • Sprijin adecvat pentru a ajuta tinerii care gasesc un loc de munca intr-o alta zona / regiune sa se adapteze la noul lor mediu, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar (ex. prime de mobilitate si / sau de instalare)
 • Incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin:
  • Acordarea de prijin financiar pentru infiintarea de intreprinderi de catre tinerii NEETs someri
  • Consiliere si formare pentru tinerii NEETs someri in domeniul antreprenoriatului in vederea crearii de intreprinderi, precum si programe de tutorat / mentorat pentru cresterea si consolidarea afacerilor

5. Cheltuieli eligibile si plafoane aplicabile:

Activitate

Cost per beneficiar

Ucenicie la locul de munca 250 euro / luna × 12 luni / pers + 300 RON / luna × 24 luni
Stagiu pentru absolventii de invatamant superior 300 euro / luna × 6 luni / pers + 750 RON / luna × 6 luni / pers
Programul „A doua sansa pentru invatamant primar” Aprox. 350 euro / elev / an
Aprox. 359,8 euro / elev / an
Programul „A doua sansa pentru invatamant secundar inferior” Aprox. 397 euro / elev / an
Aprox. 408,116 euro / elev / an
Stimularea ocuparii pe cont propriu si a antreprenoriatului pentru tineri 25.000 euro / pers / an
Consiliere si orientare profesionala 100 euro / pers / an
Evaluarea si recunoasterea competentelor profesionale obtinute in sistem nonformal si informal 400 euro + 809 RON / pers / an
Formare profesionala 400 euro + 809 RON / pers / an
Acordare prime mobilitate, inclusiv somerilor de lunga durata 250 euro × 12 luni + 1.000 RON / pers / an
Acordare prime instalare, inclusiv somerilor de lunga durata 1.000 euro + 3.500 RON / pers / an
Subventii acordate angajatorilor pentru incadrarea tinerilor 200 euro × 12 luni + 500 RON × 12 luni / pers / an

6. STATUS: Ghid in consultare – conditiile prezentate pot suferi modificari