MEDIU

AXA 1 - Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata

In Romania, apele de suprafata sunt utilizate ca surse de apa potabila si prin urmare calitatea apei potabile depinde, in linii mari, de calitatea sursei si a tratarii corespunzatoare a acesteia. Numai 52% din totalul populatiei este conectata la retelele de apa si canalizare. In conditiile in care Romania a acceptat provocarea de a dezvolta tratarea apei si de a creste gradul de racordare a cetatenilor pana la 70% pana in 2015, acest domeniu va avea nevoie de investitii considerabile.

Obiective:

  • asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile
  • asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile umane
  • imbunatatirea calitatii cursurilor de apa
  • imbunatatirea gradului de gospodarie a namolurior provenite de la statiile de epurare a apelor uzate
  • crearea de structuri inovatoare si eficiente de management al apei