MEDIU

AXA 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric

In Romania, sistemul integrat de gestionare a deseurilor este in acest moment dezvoltat cu sprijinul ISPA in 7 din cele 42 de judete, in timp ce alte investitii recente in domeniul deseurilor solide, in principal limitat la constructia unor gropi ecologice noi, a fost realizat in 11 orase. Implicarea sectorului privat in gestionarea deseurilor este relativ mare comparativ cu sectorul de apa.

Servicii centralizate de salubritate sunt disponibile in majoritatea zonelor urbane, dar aproape lipsesc in zonele rurale.

Obiective:

  • cresterea gradului de acoperire a populatiei care beneficiaza de colectarea deseurilor municipale si de serviciile de management de calitate corespunzatoare si la tarife acceptabile
  • reducerea cantitatii de deseuri depozitate
  • cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate
  • infiintrea unor structuri eficiente de management al deseurilor
  • reducerea numarului de situri contaminate istoric