MEDIU

AXA 3 - Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate

Poluarea atmosferica provenita de la sistemele de incalzire urbana are mari consecinte de mediu, precum schimbarile climatice prin emisiile de gaze cu efect de sera, transportul poluantilor pe distante lungi, degradarea calitatii aerului atunci cand conditiile de dispersie atmosferica sunt precare. Romania trebuie, in continuare, sa depuna eforturi considerabile in vederea conformarii cu cerintele Protocolului de la Goteborg.

Obiective:

  • reducerea efectelor schimbarilor climatice si reducerea emisiilor de poluanti proveniti de la sistemele de incalzire urbana in localitatile cele mai afectate de poluare
  • ameliorarea nivelului minim de concentratie a poluantilor in localitatile vizate
  • imbunatatirea sanatatii populatiei in localitatile afectate