MEDIU

AXA 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii

Obiective:

  • conservarea diversitatii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de flora si fauna salbatica
  • asigurarea managementului eficient al ariilor protejate, inclusiv Natura 2000