MEDIU

Domeniul Major de Interventie - Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor

Obiective:

  • cresterea gradului de acoperire a populatiei care beneficiaza de colectarea deseurilor municipale si de serviciile de management de calitate corespunzatoare si la tarife acceptabile
  • reducerea cantitatii de deseuri depozitate
  • cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate
  • infiintarea unor structuri eficiente de management al deseurilor
  • reducerea numarului de situri contaminate istoric

Operatiunea – Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor