5.2.3.Mediul rural – mai mult decat agricultura

Obiective:

 • imbunatarirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole
 • asigurarea sustenabilitatii pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor profitabile non-agricole
 • facilitarea integrarii durabile pe piata muncii prin furnizarea serviciilor de sprijin si suport pentru membrii de familie dependenti din zonele rurale
 • cresterea oportunitatilor de ocupare, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de munca / noi forme de ocupare pentru lucratorii independenti din zonele rurale si promovarea culturii antreprenoriale in zonele rurale

Beneficiari eligibili:

 • furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati
 • ANOFM si structurile sale teritoriale
 • autoritati ale administratiei publie locale
 • institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala
 • MMFPSPV si structuri / agentii / organizatii subordonate / coordonate de acesta
 • agentii guvernamentale cu atributii in domeniul pietei muncii
 • Ministerul Sanatatii si structurile / agentiile subordonate / coordonate
 • organizatii sindicale
 • furnizori de FPC autorizati, publici si privati
 • ONG-uri
 • intreprineri, indiferent de natura capitalului si forma de organizare
 • patronate
 • membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica
 • asociatii profesionale
 • institute de cercetare si dezvoltare

Investitii eligibile:

 • furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala, consiliere in cariera, consiliere pentru dezvoltarea personala si alte tipuri de servicii de sprijin, cu precadere pentru persoanele nou intrate pe piata muncii si pentru membrii familiilor acestora, in vederea facilitarii mobilitatii lor ocupationale, sectoriale si geografice
 • furnizarea programelor de formare profesionala pentru persoanele din mediul rural, cu exceptia formarii in scopul calificarii sau recalificarii angajatilor din domeniile agricole, in vederea cresterii gradului de ocupabilitate prin imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii, inclusiv programe de formare in vederea achizitionarii de competente suplimentare
 • furnizarea programelor de formare profesionala in sectoarele non-agricole, inclusiv programe de formare pentru imbunatatirea abilitatilor si competentlor necesare pe piata muncii, pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta si / sau persoanele din mediul rural, in vederea reorientarii profesionale a acestor persoane; furnizarea programelor de formare profesionala va avea in vedere oportunitatile existente pe piata muncii locala sau regionala
 • furnizarea de programe de formare profesionala care sa integreze module privind asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca
 • dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru promovarea afacerilor in mediul rural
 • furnizarea serviciilor de plasare la locul de munca si a altor servicii de ocupare precum activitati de informare, cresterea constientizarii, orientare, consiliere, activitati motivationale, sprijin in gasirea unui loc de munca, burse de locuri de munca, job-cluburi organizate in zonele rurale
 • activitati de consiliere si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri in mediul rural, inclusiv asistentaprivind modalitatea de accesare si utilizare a microcreditelor, cu o atentie speciala acordata femeilor
 • evaluarea competentelor dobandite in contexte informale si/sau nonformale pentur persoanele din mediul rural, in scopul certificarii cunostintelor, abilitatilor si aptitudinilor pentru activitati non-agricole
 • programe de formare profesionala pentru manageri si specialisti in managementul resurselor umane din mediul rural, care sa includa aspecte privind managementul eficient al resurselor umane, protectia muncii si a mediului inconjurator, egalitatea de sanse si respectul diversitatii la locul de munca
 • activitati secundare, precum:

a.    dezvoltarea si implementarea campaniilor de informare si constientizare privind oportunitatile de ocupare in domenii non-agricole pentru persoanele ocupate in argicultura de subzistenta
b.    dezvoltarea si implementarea campaniilor de constientizare, motivare, informare si consiliere pentru persoanele din mediul rural implicate in ativitati non-agricole, in vederea asigurarii participarii acestora la activitati de formare profesionala, pentru imbunatatirea adaptabilitatii la nevoile si evolutia pietei locale si regionale a muncii
c.    dezvoltarea si implementarea programelor si campaniilor de promovare a culturii antreprenoriale in mediul rural, cu o atentie speciala acordata femeilor
d.    promovarea campaniilor de protectie a mediului in zonele rurale, a unui mod de viata sanatos, cresterea constientizarii asupra efectelor nocive ale tutunului, alcoolului etc.
e.    promovarea si acordarea de sprijin pentru revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor traditionale
f.    infiintarea si dezvoltarea retelelor si parteneriatelor pentru facilitarea schimbului si integrarii bunelor practici, inclusiv vizite de studii, organizarea de seminarii si conferinte, incluzand aspecte privind motivarea si mobilizarea persoanelor din mediul rural in vederea ocuparii, organizarea pietei muncii si a sectorului de servicii in mediul rural, diversificarea economiei rurale, promovarea egalitatii de sanse, protectia mediului si a patrimoniulu cultural in mediul rural etc.
g.    sprijin pentru membrii de familie dependenti, respectiv servicii de asistenta care sa asigure participarea persoanelor din zonele rurale pe piata muncii, precum servicii de ingrijre pe timp de zi pentru copii si adulti, servicii specifice pentru persoane cu dizabilitati, ingrijire la domiciliu etc.
h.    suport pentru elaborarea si implementarea strategiilor integrate pentru dezvoltarea initiativelor locale in zonele rurale, care sa genereze diversitate in economia locala si noi locuri de munca in zonele rurale, in sectoarele non-agricole
i.    acreditarea / autorizarea programelor de formare / educatie destinate persoanelor din categoriile de grupuri tinta

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectuluipoate fi cuprinsa intre minimum 50.000 euro si maximum 499.999 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 luni.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de minimum 2% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.