3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului

Obiectiv:

Stabilirea politicii sectoriale si a masurilor privind impactul asupra mediului cauzat de activitatile de transport si raspunsul la necesitatile urgente deja identificate pentru protectia fluviului Dunarea.

Beneficiari eligibili:

 • Ministerul Transporturilor
 • Compania Nationala de Cai Ferate
 • Compania Nationala de Drumuri si Autostrazi din Romania
 • Compania Nationala de Administrare a Canalelor Navigabile
 • Administratiile Portuare Dunarene
 • Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati

Investitii eligibile:

 • elaborarea studiilor pentru reducerea / eliminarea efectelor negative asupra mediului cauzate de activitatile de transport
 • lucrari de constructie / instalare a infrastructurii de protectie a mediului fata de activitatea de transport
 • cresterea capacitatii de depoluare pentru Dunare
 • asistenta tehnica pentru implementarea proiectelor
 • asistenta tehnica pentru asigurarea capacitatii administrative a beneficiarilor prin asigurarea resurselor materiale necesare implementarii in bune conditii a proiectelor

Alocare financiara:
Valoarea maxima a finantarii acordate este de 85%,din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.